İnsanlar savaşlarda ölsün diye hekimlik yapmıyoruz

altTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Güney İlleri Tabip Odaları (Adana-Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep-Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Urfa Tabip Odaları) ile birlikte, bugün (06.10.2012) Antakya Şehir Meydanı"nda bir basın açıklaması yaptı.

Savaşın en önemli sağlık sorunu olduğunun ve savaş çıkarmanın insanlık suçu olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Ülkemizi savaşa sürükleyen, komşulara saldırmak için tezkere çıkaranlar, biliniz ki bu ülke insanının sizin sürüklediğiniz kirli savaşlarda çocuklarını, gençlerini ölüme göndermeye niyeti yoktur, yoksul halk çocuklarını ölüme götürecek oyunlara karnı toktur, verecek cevabı da çoktur" denildi. Açıklamaya, Güney İlleri Tabip Odalarının yöneticileri katıldı. Basın açıklamasını TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan okudu. 

06.10.2012

 

BASIN AÇIKLAMASI

İnsanlar Savaşlarda Ölsün Diye Hekimlik Yapmıyoruz

Biz hekimiz.

İşimiz yaşatmaktır. İnsanlar hastalanmasın diye uğraşırız. Bebeklerin gelişmesini adım adım izleriz, aşıları zamanında yapılsın diye en ücra yerlere kadar gideriz.

Kimi zaman hasta bir bebeğin yanı başında sabahlar, iyileşme belirtisi görebilmek için gözlerinin içine bakarız.

Bazen bir çocuk getirirler, ağır hastadır, anası babası kendinden geçmiş haldedir, hayata tutunsun diye çırpınırız.

Bazen bir oğul kalp krizi geçiren babasını getirir bize, gözlerindeki korkuyu görürüz, yaşatmaya çalışırız.

Bazen bir kadın felç geçiren annesini getirir, yürütmeye, konuşturmaya, güldürmeye çalışırız.

Bazen bir işçi getirirler, metrelerce yüksekteki iskeleden düşmüştür, yaşatmaya çalışırız.

Bazen bir asker getirirler, mayına basmıştır, kopan bacağını kurtarmaya, kör olan gözünü gördürmeye çalışırız.

Tüm bunları yaşam için, kaliteli yaşam için yaparız. Karşımızdaki insanın dini, mezhebi, ırkı, siyasi görüşü bizim için fark etmez, biz yaşatmak için varız.

Bunca emek verdiğimiz insanların savaşlarda, çatışmalarda can vermesine, sakat kalmasına gönlümüz razı gelmez, kabul etmeyiz. Çünkü biliriz: SAVAŞ EN ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNUDUR!

İşte bunun için bu ülkenin hekimleri olarak yaşadıklarımızı kabul etmiyoruz. Yıllardır dağlarında, şehirlerinde gençlerin birbirini boğazladığı bir ülke istemiyoruz. Biliyoruz, analar, babalar çocuklarını bunun için büyütmüyorlar, biz hekimler bunun için emek vermediğimiz gibi.

Komşularıyla savaşa girme noktasına gelmiş bir ülke istemiyoruz. Biliyoruz savaş en çok çocukları, kadınları, yoksulları vurur. Onlar ki bizim yaşatmak için çırpındıklarımızdır, top mermileri, bombalar, şarapnel parçaları canlarını alır, kollarını, bacaklarını koparır, kör, sağır eder. Büyük insanlık öğrendi artık, savaşın olduğu yerde insanlık olmaz. SAVAŞ ÇIKARMAK İNSANLIK SUÇUDUR.

Biz hekimler biliyoruz, bu ülkenin gül yüzlü bebekleri, al yanaklı kızları, yağız delikanlıları, etnik kimlikleri, dinleri, mezhepleri ne olursa olsun, barış içinde, kardeşçe, emekleri sömürülmeden insanca yaşamak istiyorlar. Aynı Irak’taki, Suriye’deki akranları gibi istiyorlar, onları kardeşleri biliyorlar. Bu bölgenin insanları acılara doydu, iyilikleri özlüyor, hak ediyorlar.

Hekimler olarak sesleniyoruz: Bölgemizi ateş topuna çeviren emperyalist güçler, çekin kanlı ellerinizi bizim kardeşliğimizden, barış içinde yaşam sevdamızdan. Biliyoruz sizin de işbirlikçilerinizin de kar hırsı bitmez, kanla beslenir. Acıları, gözyaşlarını sahte bahar söylemleriyle bize yutturmaktan vazgeçin.

Ülkemizi savaşa sürükleyen, komşulara saldırmak için tezkere çıkaranlar, biliniz ki bu ülke insanının sizin sürüklediğiniz kirli savaşlarda çocuklarını, gençlerini ölüme göndermeye niyeti yoktur, yoksul halk çocuklarını ölüme götürecek oyunlara karnı toktur, verecek cevabı da çoktur.

Yaşasın Ortadoğu ve Dünya halklarının kardeşliği, kahrolsun emperyalizm!

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
GÜNEY İLLERİ TABİP ODALARI (Adana-Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep-Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Urfa Tabip Odaları)

alt

 

alt