’Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi Yürütücüleri’nin yargılandığı dava sonuçladı

 

altOnurumuzu Savunuyoruz Hareketi Yürütücüleri'nin, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'na destek vermek amacıyla yaptıkları basın açıklaması nedeniyle yargılandıkları dava beraatle sonuçlandı. 

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na araştırma sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirdiği için yapılan baskı ve tacizi kınamak ve desteklerini ilan etmek üzere Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi Yürütücüleri, pek çok sendika, demokratik kitle örgütü temsilcisi ve bilim insanı Dilovası’nda bir basın açıklaması yapmıştı.

O gün basın açıklamasında konuşan herkes hakkında  'izinsiz gösteri' ve 'yürüyüş' yapmak iddiası ile 2911 sayılı yasanın 28/1 ve TCK’nın 53. maddelerine  göre cezalandırmaları istemiyle Gebze 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı.

İlk duruşması 14 Haziran’da gerçekleşen dava, 1 Ekim 2012 günü gerçekleşen ikinci duruşmada beraatle sonuçlandı.

İfade özgürlüğü ve kamu yararı kavramları açısından örnek teşkil edebilecek nitelikte kararın gerekçesin şöyle: 

‘’...GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: ...olaydan önce Kocaeli Dilovası ilçesinde meydana gelen yoğun kanser vakaları nedenleri ve sonuçları üzerinde bilimsel çalışma yapan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun çalışma ve araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmasından dolayı bir takım idari ve adli soruşturmalara maruz kaldığı, bu nedenle sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri olan sanıkların Prof. Hamzaoğlu’nun çalışmalarını destekler nitelikte hazırladıkları açıklamayı Dilovası ilçesinde yaptıkları bu açıklama nedeniyle genel trafiğin aksamadığı gibi kamu görevini sarsacak herhangi bir eylemin bulunmadığı, sanıkların basın açıklamasını yaptıktan sonra trafiği aksatmadan, çevreye zarar vermeden dağıldıkları, sanıkların eylemi İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ kapsamında, kamu sağlığını ilgilendiren çevre sorunlarının etkilediği kanser vakaları ile ilgili bilimsel araştırma yapan bir bilim insanının araştırmalarının sonuçlarını desteklemek, KAMU SAĞLIĞI BAKIMINDAN HALKI BİLGİLENDİRMEK  kapsamında kaldığı, 2011 sayılı yasa kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle sanıkların suçtan CMK’nın 223/3-e maddesi gereğince BERAATLERİNE...’’