Hekimler bilimsellikten ödün vermeyecekler!

 

altTTB Merkez Konseyi, 28-30 Eylül 2012 tarihlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan"ın eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu"nun eşi Sare Davutoğlu"nun "himayesinde" İstanbul"da gerçekleştirilecek olan "2. Uluslararası Kupa Terapisi Sempozyumu" ile ilgili basın açıklaması yaptı. 

 

27.09.2012

BASIN AÇIKLAMASI

HEKİMLER BİLİMSELLİKTEN ÖDÜN VERMEYECEKLER!

Kürtaj tartışmaları, hastane imamları/din psikologları derken şimdi sıra “Hacamat Sempozyumu”na geldi. Bir süredir, modern tıpla ilişkisi olmayan, sadece dini referanslara dayandırılabilecek çok sayıda uygulama sağlık alanına dayatılmaya çalışılıyor. Ülkemizde tıp alanının gün geçtikçe bilimsellikten koparılıp dinselleştirilmesine şahit oluyoruz. 

Bu dayatmaların sonuncusu 28-30 Eylül 2012 tarihlerinde, Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu himayesinde yapılacak olan 2. Uluslararası Kupa Terapisi Sempozyumu olarak karşımıza çıktı. Sempozyum dahilinde yapılacak atölyeler kapsamında “geleneksel İslam tıbbında teşhis yöntemleri”, “Kuran ve hadis referansına sahip tıbbi bitkiler”, “ruhun yaratan ile olan ilişkisinin niteliğini algılayacak dinleme teknikleri” tartışılacak.

Tıp her geçen gün büyük bir hızla ilerlemekte, bilimsel bilgi yetişmesi zor bir hızla güncellenmektedir. Sağlık alanında; hakkında yeterli bilimsel araştırmaların yapılmadığı, etki ve yan etkilerinin uzun dönem çalışmalarla ortaya konmadığı, binlerce yıl önce yazılmış kitaplara dayanan çağdışı uygulamaların yeri yoktur. Uzunca bir süredir hekimlere ve sağlık emekçilerine duyulan güveni yıkmak için sistematik bir çaba gösteren, halkı kafası karışık ve çaresiz bir hale sokan iktidar, çözüm önerisi olarak geleneksel tıbba dönüş adı altında gericiliği satmaktadır. Sağlıkta gericileşme, başka bir deyişle tıbbın bilimsel niteliğinin zayıflatılması, halkın sağlığına büyük bir saldırıdır. Herkesin bilimsel ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşma hakkı vardır. Aydın hekimlerin örgütü olan Türk Tabipleri Birliği, bu hakkın her zaman savunucusu olacaktır. Sağlık alanındaki bilimdışı tüm uygulamalara, bu tür uygulamaların desteklenmesine, kurumsallaştırılmasına, üniversitelere sokulması için gösterilen çabaların tümüne; mesleğimizin bilimsel, aydınlık yüzünü korumak için karşı çıkmak Türk Tabipleri Birliği’nin ve tüm aydın hekimlerin görevidir.

Türk Tabipleri Birliği olarak, mesleğimizin bilimsel niteliğinden asla ödün vermeyeceğimizi ve bunun sağlık hakkının bir parçası olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ