TÜİK’ten ’Küresel Yetişkin Tütün Araştırması - 2012’

altTTB"nin de içinde yer aldığı ve pek çok meslektaşımızın özverili çabalarıyla yürütülen tütün mücadelesi çalışmaları sonuç vermiş ve toplumumuzda sigara kullanımı düşüş eğilimine girmiştir. Aşağıda TÜİK"in yapılan son araştırmaya ilişkin açıklaması yer almaktadır. 

 

KÜRESEL YETİŞKİN TÜTÜN ARAŞTIRMASI - 2012

Küresel Yetişkin Tütün Araştırması, yetişkinlerin tütün ve tütün mamulü kullanma durumu konusunda bilgi elde etmek ve bu konuda karar alıcılara ve araştırmacılara veri kaynağı oluşturmak amacıyla uygulanmıştır. Araştırma, Hastalıkları Önleme ve Kontrol Vakfı (Centers for Disease Control and Prevention, CDC Foundation) ile yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın ilki 2008 yılında uygulanmıştır. 

Bu araştırma ile tütün ve tütün mamüllerinin kullanımı, sigara dumanına maruz kalma durumu, tütün ve tütün kullanımını bırakma eğilimi, kişilerin medya ve sağlık uyarıları konusundaki bilgiler elde edilmiştir.

Bu haber bülteninde söz konusu araştırmadan elde edilen temel sonuçlara yer verilmiştir.

Tütün ve tütün mamulü kullanımı erkeklerde çok daha fazla düşmüştür

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin 2008 yılında %31,3’ü her gün veya ara sıra tütün ve tütün mamullerini kullanmakta iken 2012 yılında bu oran yaklaşık olarak %27’ye düşmüştür.

Tütün ve tütün mamulü kullananların oranı erkeklerde 6,5 puan, kadınlarda ise 2,1 puan düşmüştür. Diğer bir ifade ile erkeklerde %47,9’dan %41,4’e, kadınlarda ise %15,2’den %13,1’e düşmüştür.
 

Tütün ve tütün mamulü kullanımı en çok 25-34 ve 35-44 yaş grubunda yaygındır 

Yaş grubuna göre tütün ve tütün mamulü kullananlar incelendiğinde, en çok 25-34 ile 35-44 yaş grubundaki bireyler her gün veya ara sıra tütün ve tütün mamulü kullandıklarını beyan etmişlerdir.

25-34 yaş grubunda bu oran 2008 yılında %40,3 iken, 2012 yılında %34,9’dur. 35-44 yaş grubunda ise bu oran 2008 yılında %39,6 iken, 2012 yılında %36,2’dir.

Kadınlar tütün ve tütün mamulünü bırakmayı daha fazla deniyor

Halen her gün veya ara sıra tütün ve tütün mamulü kullanan 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin son 12 ay içerisinde tütün ve tütün mamulü kullanmayı bırakmaya teşebbüs eden kadınların oranı 2008 yılında %40,8 iken, 2012 yılında %44,9’a yükselmiştir. Aynı oran erkekler için sırasıyla %40,5 ve %41,8’dir. 

12 ay içerisinde bırakmayı planlayanların oranı artmıştır

Şu anda tütün ve tütün mamulü kullanan 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerden tütün ve tütün mamulü kullanımını 12 ay içerisinde bırakmayı planlayanların oranı 2008 yılı için %27,8 iken, 2012 yılı için %35,4 olarak elde edilmiştir.