Aile hekimlerinden geriye dönük ecrimisil (işgal parası) istenmesi hukuka aykırıdır

altTürk Tabipleri Birliğine son dönemde yapılan yoğun başvurulardan, aile hekimlerine, Aile Hekimliği Merkezi olarak kullandıkları kamuya ait taşınmazlara ilişkin olarak, geriye dönük ecrimisil adı altında kullanım bedeli talep edildiği anlaşılmıştır. Başvuruların incelenmesinde, söz konusu talebin, özellikle pilot uygulama dönemine ilişkin tahakkuk ettirildiği görülmektedir.

Ecrimisil, devlete ait taşınmazların idarenin izin ve onayı olmaksızın kullanılması nedeniyle ödenen bir tür tazminat olarak nitelenmektedir. Oysa, aile hekimliği birinci basamak kamu sağlık hizmetinin bir parçası olup kullanılan taşınmazlar da idarelerin izin ve onayı ile kullanılmıştır. Bu nedenle ecrimisil talep edilmesi hukuka aykırıdır. Milli Emlak Müdürlüğü’nce tebliğ edilen ecrimisil tahakkuk belgesine karşı aile hekimlerinin tebliğden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesine başvuru hakkı bulunmaktadır.

Aile hekimlerinin, ecrimisil tahakkukuna karşı Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan tip dilekçeyi kendi bilgilerine uygun olarak düzenleyerek idare mahkemelerine başvuru yapmaları mümkündür.

Dilekçe için tıklayınız