TTB, 1 Eylül'de Hatay'da 'savaşa hayır' dedi

alt

TTB, 1 Eylül Dünya Barış Günü"nde DİSK, KESK ve TMMOB ile birlikte Hatay’da Suriye’ye Emperyalist Müdahaleye Hayır Platformu’nun düzenlediği mitinge katıldı. Onbinin üzerinde barışsever ile birlikte barış dileklerinin seslendirildiği miting son derece coşkulu geçti. Ortak bildiriyi Hatay Tabip Odası Başkanı ve platformun sözcüsü Dr. Selim Matkap okudu. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, DİSK Başkanı Erol Ekici, KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul ve TMMOB İkinci Başkanı Züber Akgöl birer konuşma ile savaşa hayır dediler ve barış isteklerini yerine getirdiler. Mitinge eski TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy da katıldı. 

 Fotoğraflar için...

ŞİMDİ SAVAŞ KARŞITLARININ SESİNİ BİRLEŞTİRME ZAMANIDIR

Alman faşizminin Polonya‘yı işgal etmesi ile başlayan, ardında milyonlarca ölü, milyonlarca yaralı, acı ve gözyaşı bırakan insanlık tarihinin en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşlarından biri olan İkinci    Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın başladığı günü unutmamak, barış çığlığımızı en yüksek sesimiz ile haykırmak için, 1 Eylül Dünya Barış Günü"nde alanlara çıkıyoruz.

Paylaşım savaşlarının kirli tarihi bugün de ne yazık ki aynı vahşeti ile devam etmektedir. ABD emperyalizminin başını çektiği dünyanın egemenleri, enerji kaynaklarına ve yollarına hakim olma hırslarını ve saldırganlıklarını, "özgürlük ve demokrasi" sözcüklerinin ardına gizleyerek, Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmeye devam etmektedirler. Emperyalizmin hegemonya savaşının parçası olarak gelişen bu saldırılar Irak, Libya ve Afganistan"dan sonra bugün Suriye üzerinden devam etmekte, etnik ve dini farklılıklar körüklenerek halklar birbirine düşman edilmekte, ülkelerin ve halkların tarihi, gelecekleri ve bir arada yaşama umutları yok edilmektedir.

Yaklaşık 1,5 yıldır komşu ülke Suriye’de yaratılan karışıklık ne yazık ki yaşamakta olduğumuz şehre de bir biçimiyle yansıyor. Suriye Cumhuriyeti’ni oluşturan bütün etnik ve dini çeşitlilik akrabalık ilişkileriyle Hatay’la bağ kuruyor. Suriye’de yaratılan bu mezhep ve etnik savaşın tarafları yine bir şekilde Hatay’da kendine destekçi buluyor. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yaşanan bu savaştaki taraflardan birini tutuyor ve destekliyor algısı Hatay’daki diğer etnik ve dini grupları otomatik olarak “öteki” yapıyor. Böylece birbiriyle beraber yaşama alışkanlığını büyük bedeller ödeyerek öğrenmiş Hatay halkının ne yazık ki huzuru kaçırılıyor. Bir de buna savaş nedeniyle Türkiye’ye kaçan bu muhalif grubun Hatay’da elini kolunu sallaya sallaya herhangi bir denetime tabi tutulmadan, üstelik Hatay’lının özgürlük sınırlarından daha geniş bir alanda yaşamaları kent insanında çok ciddi huzursuzluk yaratmış durumda.

Yaşanan bunca travmaya yetkililerin “mesnetsizdir” açıklamaları bölge insanının güvenlik algısını bozarken, aslında açıklamaların kendisi “yok hükmündedir”.  Çünkü gerçek ne yazık ki üstü örtülemeyecek çıplaklıkta ve kendini her gün tekrar etmektedir. 

Suriye’nin kaderinin Suriye halklarının elinden alınmaya çalışıldığı bu süreçte AKP ise, emperyalist müdahalenin taşeronluğuna soyunup Suriye için demokrasi nutukları çekmeye devam etmektedir. AKP’nin demokrasi tüccarı dış politika stratejisi iflas etmeye mahkumdur. Suriye’ye demokrasi getirilmesini bu kadar önemsediğini söyleyen AKP’nin Suudi Arabistan, Ürdün ve Katar gibi krallık-şeyhlikle yönetilen ülkelerle hangi zeminde yan yana gelerek Suriye’ye karşı yürütülen operasyonların merkezinde yer aldığını bu halka anlatması gerekmektedir. Türkiye’yi yönetenler, dışarıda ve içeride, her platformda savaşçı ve şiddet yanlısı düşmanca çıkışlarla “sıfır sorunlu” komşuluk ilişkilerinden, sıfır komşulu bir dış politika hattıyla ülkemizi içinden çıkılamaz bir noktaya taşımıştır. AKP’nin dış politikası her yönüyle iflas etmiştir.

Türkiye’yi emperyalist müdahalelerin maşası değil, barışın ve kardeşliğin savunucusu ve mücadelecisi haline getirmek hepimizin görevidir. Bölgede ve dünyada barış, kardeşlik ve özgürce bir arada yaşamı savunmak için, şimdi her zamankinden daha fazla mücadeleye ihtiyaç vardır. Daha güçlü bir barış çağrısını seslendirmek, emperyalizme karşı halkların birlikte mücadelesini büyütebilmek için, her türlü emperyalist ilişkilerin tasfiye edildiği, tam bağımsız ve özgür bir Türkiye çığlığımızı yükseltmenin şimdi tam zamanıdır.

Otuz yılı aşkın bir süredir on binlerce insanımızın ölümüne sebep olan Kürt sorununda girilen yeni evre, kaygılarımızı her gün artırmaktadır. Ülkemizde yıllardır devam ettirilen otoriter, baskıcı, tekleştirici, anti-demokratik devlet anlayış, bugün AKP’nin sivil otoritesi eşliğinde Kürt halkının özgürlük alanının gittikçe daralmasına neden olmaktadır. Kürtlerin demokratik hak taleplerini yok sayan AKP, askeri ve siyasi operasyonlarla çatışma zeminlerini güçlendirmekte, barış umutlarını her geçen gün biraz daha tüketmektedir. Barışçıl ve demokratik çözüm için somut adımların atılmaması şiddet ve ölümlerin sürmesine neden olmaktadır. Ölümler barış umudunu tüketmekte, halkların kalbinde onarılmaz yaraları derinleştirmektedir. Şimdi bu yaraları barış çığlığına dönüştürme zamanıdır.

Kürt halkının temel taleplerini karşılayarak toplumsal bir barışı kurmak yerine çatışmayı ve şiddeti esas kılan yaklaşımın çıkmaz sokak olduğu görülmelidir. Özlemimiz, kimliği, kültürü, dili, dini, mezhebi, görüşü ne olursa olsun, üzerinde eşit haklara sahip yurttaşlar olarak yaşayacağımız, demokratikleşmeye yönelik çözümlerin benimsendiği, eşitlikçi ve özgürlükçü bir Türkiye özlemidir. Bugün Kürtlere karşı dayatılan baskı ve sindirme politikaları ile barışın önüne kurulan engeller, halkların arasındaki barış ve kardeşliğe kurulmuş barikatlardır. Şimdi diyalog ve çözüm zamanıdır. Artık sözler değil, ölümler son bulmalıdır.

Bugün gerçek bir barış iradesi, ancak nefret tohumları yerine kardeşlik duygularını pekiştirerek, ırkçı-şoven kışkırtmalara karşı anti-emperyalist dayanışmayı ve bir arada yaşam zeminlerini güçlendirerek sağlanabilecektir. Bu topraklarda gerçek bir barışı tesis etmek, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin yeniden inşası ile mümkündür. Gerici güçlerin farklı etnik ve mezheplere yönelik tehditlerini arttırmasına göz yuman, nefret siyasetini yeniden ve yeniden üreten, insanlık suçlarını görmezden gelen, katliamlara izin veren bir iktidar, ardında acı ve gözyaşından başka bir eser bırakamayacaktır. Unutulmamalıdır ki, toplumsal yaşamın içerisinde, halkların arasında kurulamayan barış hiçbir yerde kurulamaz.

12 Eylül zihniyetinin pençesinde, mesnetsiz iddialarla milletvekillerini, belediye başkanlarını, parti başkanlarını, sendikacıları, gazetecileri, aydınları ve öğrencileri, kendi kurduğu rejime muhalefet eden herkesi cezaevlerine mahkum eden AKP hükümetine sesleniyoruz:

Bu çığlık özgürlük ve adalet isteyenlerin çığlığıdır. Artık Yeter! “Demokrasi” adı altında dayatılan baskı düzenini değil, demokratik hak ve özgürlüklerimizi istiyoruz. Artık ifade vermek değil, ifade etmek istiyoruz.

Bizler, “barış içinde bir dünya ve Türkiye mümkündür” diyoruz. Mücadele ruhumuzun bizlere kattığı güvenle bu inanca sahip çıkıyoruz. Artık kimsenin ölmediği, bombalardan ve silahlardan temizlenmiş bir ülke, bir dünya istiyoruz. Çağrımız, toplumsal hayatın tüm noktalarında ülkemizde ve Ortadoğu bölgesinde barışı mümkün kılacak, bir arada yaşam duygularını güçlendirecek somut adımların artık derhal hayata geçirilmesi sorumluluğunu üzerinde taşıyan örgütlü, örgütsüz tüm insanlaradır.

Evet, şimdi daha güçlü bir barış çağrısını seslendirme zamanıdır. Ülkede, bölgede ve dünyada barış için, kardeşlik ve özgürce bir arada yaşamak için, şimdi her zamankinden daha fazla mücadele zamanıdır.

1.    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti acilen Suriye’ye müdahaleyi savunan dış politikasından ve devlet yetkililerinin Suriye Hükümeti’nin devrilmesi gerektiği söylemlerinden, bir başka ülkenin iç işlerine karışmamak ilkesinden hareketle, vazgeçilmelidir.

2.    Özgür Suriye Ordusu ve Suriye Ulusal Konseyine açık ve lojistik destek sağlanmasından bir an önce vazgeçilmeli, bütün öncelik ülkemize sığınmış olan vatandaşların korunması ve ihtiyaçlarının sağlanmasına verilmelidir.

3.    Türkiye’de sınır kentlerde kurulmuş olan çadır kentlerin derhal kaldırılarak iç bölgelerde kurulması ve gelen sığınmacıların buralara taşınması gerekmektedir.

4.    Kontrolsüz bir şekilde, hiçbir denetime tabi tutulmadan şehir içinde yaşamakta olan muhaliflerin kamplarda ikamet etmeleri sağlanmalı ve her türlü muhalif faaliyetleri engellenmelidir.

5.    AKP hükümeti ilimize kurmayı düşündüğü NATO üssü girişiminden derhal vazgeçmelidir.

1 Eylül Türkiye’de tüm savaş karşıtlarının seslerini birleştirme zamanıdır!

1 Eylül Suriye’ye emperyalist müdahaleye ve savaş tamtamlarına hayır deme, halkların kardeşliğini yüksek sesle hep birlikte haykırma zamanıdır!

Suriye’ye Emperyalist Müdahaleye Hayır Platformu Adına

Dr. Selim MATKAP

Hatay Tabip Odası

Başkanı