’Klinik Eğitim’ Çalıştayı yapıldı

Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri’nin altıncısı 02-12 Ağustos 2012 tarihlerinde Arsuz-İskenderun’da düzenlendi.

Bu yıl etkinlikler kapsamında Türk Tabipleri Birliği Eğitim Kolu 11.08.2012 Cumartesi günü Tıp Eğitimi Çalıştayı’nı yaptı. Çalıştay’ın açılışında Sayek ailesi adına Sayın İskender Sayek katılımcılara ve Türk Tabipleri Birliği’ne teşekkür etti. Çalıştay’ın başarılı geçeceğine olan inancını paylaştı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Dr. Gülriz Erişken katılımcılara hoş geldin dedikten sonra, sağlıkta dönüşüm sürecinin tıp eğitimine verdiği zararlardan söz ederek, nitelikli tıp eğitimi için daha çok mücadele etmemiz gerektiğini vurguladı.

Bu yıl gerçekleştirilen Çalıştay’ın konusu “Klinik Eğitim”di. Dr. Melih Elçin, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Hatice Şahin ve Dr. Sevgi Turan’ın kolaylaştırıcılığında Melih Elçin Dünya’da ve ardından ülkemizdeki klinik eğitim süreci ve bugününe ilişkin bir sunum yaptı. Sunum sonrası katılımcıların deneyim paylaşımları gerçekleşti. Hatice Şahin ülkemiz tıp fakültelerinde klinik eğitimin sorunları ve çözüm önerilerini katılımcılarla tartışarak sundu.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri yanı sıra farklı sınıflardan Çalıştay’a katılan öğrencilere özellikle katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Çalıştay için İstanbul’dan gelen Dr. Onur Çeçen’de yeni mezun olmanın katkısı ile deneyimlerini grup ile paylaştı.

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan IV. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması’nın ana teması “Klinik Eğitim” olarak daha önce planlanmıştır. Bu Çalıştay’da buluşmanın ana kurgusu konuşulmuş özellikle öğrenenlerin etkin katıldığı bir etkinlik düzenlenmesi uygun görülmüştür.