İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in söylediklerinin aksine; BİBER GAZI ÖLDÜRÜR!

 

altTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin"in  “Emniyet Teşkilatı tarafından kullanılmakta olan gaz mühimmatlarından kaynaklanan bir ölüm vakası yaşanmamıştır” sözleriyle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. 

16.08.2012

Basın Açıklaması                      

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in Söylediklerinin Aksine

BİBER GAZI ÖLDÜRÜR!

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin biber gazlarının insan sağlığına zararlı olmadığını söylemiş.

CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu’nun konuyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Bakan; “Göz yaşartıcı OC gazı tamamen doğal bitki olup, insan sağlığı üzerinde kalıcı hiçbir etkisi olmadığına dair İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana Bilim Dalı tarafından verilmiş rapor mevcuttur. CS gazı ise üretici firma tarafından ‘Uygun eğitim almış personel tarafından kullanıldığında insan sağlığına zararlı olmadığına’ dair verilen kalite güvenlik belgesiyle kullanılmaktadır. Bu çerçevede kayıtlarımıza göre ülkemizde, Emniyet Teşkilatı tarafından kullanılmakta olan gaz mühimmatlarından kaynaklanan bir ölüm vakası yaşanmamıştır” demiş.

Bir kimyasalın “doğal” olmasının zararlı olmadığının kanıtı olarak ileri sürülmesi gibi hiçbir bilimsel dayanağı olmayan savunma bir yana, İçişleri Bakanı’nın biber gazlarıyla ilgili sözleri hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu kimyasal silahlar, insan sağlığına ölüme kadar varan ciddi zararlar vermektedirler ve Türk Tabipleri Birliği’nin 2011 yılı Ağustos ayında yayınladığı “Kimyasal Silahlar/Gösteri Kontrol Ajanları” başlıklı bilimsel değerlendirme raporunda konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

Gaz bombası ya da göz yaşartıcı gaz, biber gazı olarak bilinen “gösteri kontrol ajanları” uzun yıllardan beri dünyada toplumsal gösterilerin kontrolünde ya da savaş kimyasalı olarak kullanılmış/kullanılmaktadır. Ülkemizde de toplumsal olaylarda biber gazı kullanımı neredeyse gündelik bir uygulama olmuş; ne yazık ki sokaklardan meydanlara, tutukevlerinden hastane bahçelerine dek uzanan bir yelpazede halka, hak arayanlara karşı kullanılan bir silaha dönüşmüştür.

“Gaz bombası” olarak tanımlanan 15’in üzerinde kimyasal içinden yaygın kullanılan ajanlar; chlorobenzylidenemalononitrile (CS),chloroacetophenone (CN), chlorodihydrophenarsazine (DM) veoleoresincapsicum (OC)’dur. Amerika ve Avrupa’da yaygın olarak kullanılan üç formu; CS, CN ve OC’dir.

Bütün dünyada kimyasal silah olarak kabul edilen göz yaşartıcı gazların sağlığa etkileri; gazın kapsamı, etken maddenin, uygulanma biçiminin, uygulandığı ortam koşullarının ve kişilerin sağlık koşullarının farklılıklarına göre değişmektedir. Zararlı etkilerinin geçici olduğu ve sonuçlarının uzun sürmediği iddia edilmesine karşın; ölümle sonuçlanan olgu bildirimleri de bulunmaktadır.

Nitekim;1 Mayıs 2007 tarihinde İstanbul’da İbrahim Sevindik’in;  31 Mayıs 2011’de Hopa’da Metin Lokumcu’nun, 30 Haziran 2011 tarihinde Batman’da Hatice İdin’in ve 30 Mayıs 2012’de Yalova’da Çayan Birben’in ölümü gibi birçok olayda ölümün biber gazlarından kaynaklandığı konusunda ciddi iddialar gündeme gelmiştir.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in “Emniyet Teşkilatı tarafından kullanılmakta olan gaz mühimmatlarından kaynaklanan bir ölüm vakası yaşanmamıştır” sözlerinin aksine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim mitingi sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden Metin Lokumcu’nun ölümü Türk Tabipleri Birliği’nce oluşturulan bilimsel bir heyet tarafından ayrıntılı olarak incelenmiş ve “Ölüm ile kimyasal gaza maruz kalma arasında nedensellik ilişkisi olduğu” sonucuna ulaşılmış; hazırlanan rapor bilimsel kanıtlarıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Öncelikle biber gazı nedeniyle hayatını kaybeden insanlarımızın anılarına ve geride bıraktıklarının acılarına karşı bir hürmetsizliğin ifadesi olan sözleri kınıyoruz ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in şahsında siyasi iktidara bir kez daha hatırlatıyoruz:

İnsan sağlığına etkileri nedeniyle bir kimyasal silah olan göz yaşartıcı gazlar yasaklanmalı, “hiçbir durumda” kullanımına izin verilmemelidir.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ