Aylin Nazlıaka'dan Etlik Entegre Sağlık Kampusu ile ilgili soru önergesi

 

altCHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampusu ile ilgili olarak, Sağlık Bakanı Recep Akdağ"ın yanıtlaması istemiyle, TBMM Başkanlığı"na soru önergesi verdi. 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

 Aylin Nazlıaka
Ankara Milletvekili

Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampusu kurulmasına ilişkin çalışmalar bir süredir devam etmektedir.  Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Etlik Semt Polikliniği ve Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sami Ulus Hastanesi gibi 7 hastaneyi tek bir çatı altında toplayacak olan proje kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olmuş, konu meslek örgütleri tarafından yargıya taşınmıştır.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından Etlik Kampus Hastanesi projesinde en az 3 bin 660 yatak bulunacağı açıklamaları kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Basınımızda yer alan haberlerde, bu çalışma kapsamında kapatılacak olan hastanelerin şu anki yatak kapasitesinin 3663 olduğu söz konusu projenin hayata geçmesiyle bu hastanelerin yerine açılacak kampusun daha az sayıda yatak hizmet vereceği yönündedir.

Söz konusu haberlerde, Sağlık Bakanlığı"nın hazırladığı proje raporunun Kalkınma Bakanlığı Yüksek Planlama Kurulu tarafından incelendiği ve yatak kapasitelerinin artırılması yerine azaltılması yönünde karar alındığı belirtilerek; Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarı Kemal Madenoğlu"nun imzalarının bulunduğu söylenen Devlet Planlama Kurulu kararının 2009 yılının Ekim ayında Sağlık Bakanlığı"na gönderildiği ifade edilmektedir.

Ankara’nın nüfusu her geçen yıl artmaktadır, Ankara’da bulunan bölge hastanelerine diğer illerden hasta sevkinde ciddi yoğunluk yaşanmaktadır. Mevcut haliyle dahi Ankara’daki hastanelerimizde yatak sıkıntısı yaşanırken, yapılacak kampusun yatak sayısının düşük olması sağlık hizmetlerinde ciddi sorunlara neden olacaktır.

Konuyla ilgili olarak;

1- Ankara Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren hastanelerimizin 2002–2012 yıllarında, yıllar itibariyle yatak kapasiteleri nedir?

2- Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampusu’nun yatak kapasitesi ne olacaktır? Bu sayı Ankara ve Ankara’ya çevre illerden gelen hasta sayısı düşünüldüğünde yeterli olacak mıdır?

3- 2007–2012 yıllarında Ankara’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerimize başvuran, ayakta ve yatarak tedavi görenlerin sayısı nedir? Aynı dönemde yıllar itibariyle hasta başına düşen doktor sayısı ne olmuştur?

4- Ankara’da kamu-özel ortaklığı modeliyle kurulmasının planlanan hastaneler nedeniyle kaç hastane kapatılacaktır?

5- Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampusu alan firmalar hangileridir? İhale hangi usulle yapılmıştır? Bu şirketlerin faaliyet alanı nedir? İhaleyi alan firmalara yıllık ne kadar bina kullanım bedeli ve hizmet alım bedeli ödenecektir?

6- Devredilecek, kapatılacak hastanelerin ayrı ayrı olmak üzere arazi, bina ve demirbaş değerleri nedir? Devredilecek hastanelerin arazilerinin ihaleyi alan firmalara ne kadar bedelle devredilecektir? Bu şirketlerin bu arazileri ne amaçla kullanacaktır? Devredilen hastanelerin sözleşme süresi nedir? Bu süre sonunda bu araziler devlete iade edilecek midir?

7- Ankara’da kamu-özel ortaklığı modeliyle kaç hastane kurulacaktır? Yatak kapasiteleri ne olacaktır? Bu hastaneler hangi firmalar tarafından hangi süreyle işletilecektir? Firmaların sorumluluklarının sınırı ne olacaktır? Bu hastaneler kim tarafından ve nasıl denetlenecektir?

8- Kamu-özel ortaklığı modeli sağlık hizmetleri nedeniyle vatandaşlarımıza ek bir maliyet getirecek midir? Ek maliyet getirmemesinin garantisi nedir?