Mardin’de ’Kamu Hastane Birlikleri’ konferansı

altMardin Tabip Odası tarafından düzenlenen 'Kamu Hastaneleri Birliği (KHB) ve Sağlıkta Güncel Gelişmeler” başlıklı konferans 28 Temmuz 2012 tarihinde Mardin KESK toplantı salonunda gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Mehmet Zencir'in konuşmacı olduğu konferansa yaklaşık 30 hekim ve sağlık çalışanı katıldı. Yaklaşık iki buçuk saat süren ve interaktif olarak sürdürülen konferansta, katılımcıların soruları ile derinlikli değerlendirmeler yapıldı. 

TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zencir konuşmasında, sağlık alanında kapitalist ilişkilerin egemen hale geldiğnii, sağlık hizmetlerinin metalaştığını, bu sürecin sağlık emekçilerinin emek sömürüsünü derinleştiren reformlar ile karşımıza çıktığını söyledi. Bu kapsamda son yapılan değişikliklerle Aile Hekimliği ve Kamu Hastane Birlikleri reformları ile sağlık emekçilerini daha uzun süre ve daha yoğun, güvencesiz çalıştırma koşullarının yaşama geçirilmek istendiğini belirten Zencir, bu düzenlemelerin sağlık emekçileri ile sınırlı kalmadığını, finansmana yönelik son değişiklikler ile vatandaşlardan da daha fazla cepten ödeme istendiğini kaydetti. Zencir, 'Katkı ve katılım payının artırılması, fark ücreti, ilave ücret, istisnai sağlık hizmetleri vb. adlarla karşımız gelen değişikliklerin daha fazla cepten ödeme anlamına gelmektedir. Tamamlayıcı sigorta da tuzu biberi olmuştur. Süreç teminat paketlerinin gün be gün azaltılması ile sonuçlanacaktır” diye konuştu.

Yoğun ilgi ile izlenen konferans, Sağlıkta Dönüşüm Programı'na yönelik mücadelenin yeniden gözden geçirilerek, sağlık hakkı meclisleri aracılığıyla halkla bütünlüklü olarak yürütülmesi, bu konuda tabip odalarına, sendikalara ve sağlık emekçilerine düşen rollerin tartışılması ile tamamlandı.

Fotoğraflar için...