Tutuklu tıp öğrencilerinin ailelerine ziyaret

altTTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Mehmet Zencir, geçtiğimiz dönem TTB Merkez Konseyi üyesi Dr.Halis Yerlikaya, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV) Başkanı Dr. Metin Bakkalcı, Mardin Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Erdoğan Erol ve SES Mardin şube yöneticilerinden oluşan heyet, tutuklu tıp fakültesi öğrencilerinden Kızıltepeli olan Tuncay Gökçen ve Fatih Sultan Altun’un ailelerine 28 Temmuz 2012 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Aktan, "Tutuklu öğrencilerimizin suçsuz olduğunu biliyoruz ve davalarının takipçisi olacağız" dedi. Öğrencilerin gülünç sayılacak iddialarla tutuklandığını dile getiren Aktan, serbest bırakılmaları için sonuna kadar yanlarında olacaklarını belirtti.

Emekli öğretmen olan Tuncay Gökçen’in babası çocuklarının suçsuz olduğuna ve şimdiye kadar herhangi bir şiddet veya illegal olaya karışmadığına dikkat çekti. Gökçen, çocuklarının "halkın sağlık hakkını" savundukları ve toplumsal sorunlar hakkında her yerde, televizyonlarda, basında, her evde yapılan konuşmaları arkadaşları yaptıkları için  suçlandıklarını ifade etti.

At arabasıyla köylerde seyyar satıcılık yaparak evini geçindiren Fatih Sultan Altun’un babası da, çocuğunun suçsuz olduğunu ve kendisini yokluklar içinde okutmaya çalıştığını dile getirdi. Aileler, zor şartlarda okutulan çocuklarının eğitim haklarının kısıtlanmaması gerektiğini ifade ettiler. Heyetin ziyaretinden ve çocuklarına olan desteklerinden memnuniyet duyduklarını belirttiler.

alt

 

alt

 

alt