’Kürtaj Baskını’ Eylem ve Haberleri ile Meslektaşımız Suçlu İlan Edilmiş, Küçük Düşürülmüştür!

Geçtiğimiz günlerde, “kürtaj yapmaya hazırlandığı” iddiasıyla, bir meslektaşımızın gözaltına alındığını gazetelerde çıkan haber ve meslektaşlarımızdan iletilen tepkiler üzerine öğrendik. Haberde meslektaşımızın ve hastanın adı ve fotoğrafının yanı sıra hekimin muayenehanesine düzenlenen ‘baskının’ ayrıntılarına da yer verilmiştir.

Haberde adı geçen meslektaşımız, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanıdır. Mesleğini serbest olarak muayenehanesinde yürütmektedir.

Ceza Muhakemesi Usulü Yasasına göre adliyelerde ses ve görüntü alınmasına ilişkin yasak sanığın masumiyet hakkının korunması içindir. Bu yasağın henüz şüpheli konumunda olan kişiler bakımından çok daha gerekli olduğunda şüphe yoktur.

Bu çerçevede, sağlık hizmeti sunulan muayenehaneye “gazetecilerle birlikte” polis baskını yapılması, her açıdan mahremiyet ve masumiyet hakkının ihlalidir. Nitekim, henüz diğer hastalarla birlikte muayene için sıra bekleyen bir hastaya ‘yakıştırılan’ ifade ile meslektaşımız gözaltına alınmış, kamuoyuna “kürtaj yapmaya hazırlandığı” şeklinde suçlu olarak sunulmuştur!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanının muayenehanesinde henüz muayene için bekleyen, daha önce herhangi bir muayenesi yapılmamış olan bir hastaya meslektaşımızın mevzuata aykırı olarak “kürtaj yapmaya hazırlandığına” ilişkin makul şüphe yoktur. Buna karşın meslektaşımızın, hastaları beklerken,  gözaltına alınıp karakola götürülmesi en hafif deyimle yersizdir.

Türk Tabipleri Birliği olarak T.C. İçişleri Bakanlığı ve T.C.Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak hiçbir makul şüphe mevcut değilken meslektaşımızı gözaltına alan ve gazetecilerle birlikte operasyona gidip onlara verdiği bilgilerle meslektaşımızın peşinen suçlu olarak topluma sunulmasında rolü olan bütün kamu görevlilerinin tespit edilerek cezalandırılmaları talep edilmiştir.