İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Meclisten Geçti ve İş Cinayetleri Devam Ediyor...

İstanbul Avcılar’da D-100 karayolu üzerinde metrobüs bağlantı yolu köprüsü, beton blokların söküm işçiliği sırasında meydana gelen olayla ilgili, Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu 16 Temmuz 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

 

16.07.2012

BASIN DUYURUSU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU MECLİSTEN GEÇTİ

VE İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR…

İstanbul Avcılar’da D-100 karayolu üzerinde metrobüs bağlantı yolu köprüsü, beton blokların söküm işçiliği sırasında; işçi Yakup KAVAK iş cinayetine kurban edilirken, 2 işçi de yaralandı.

Beton blokların altında kalarak canından olan Yakup KAVAK’ın yakınlarına tüm işçi sınıfı adına baş sağlığı dilerken, yaralı işçilerimize de şifalar diliyoruz.

Hükümet-İktidar yanlısı ilk açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan geldi: “Dikkatsizlik ve ihmal!” İş cinayetlerinin kapitalizmin doğasında olduğunu gizlemeye çalışan bu açıklamaya(!) artık ne işçi sınıfı ne de diğer çalışanlar inanmaktadır. Nasıl ki; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıktığında, iş cinayetlerinin ve meslek hastalıklarının biteceğine inanmadığı(mız) gibi.

Kazanın ardından işçilere baret dağıtılıyor!. Bu hareket de ilginçtir. Beton blokların altında kalan işçi kafasında bareti olduğu halde iş cinayetine kurban edilseydi, yetkililer bareti olduğu için aklanacak mıydı? Ama bu durum dahi, işçi sağlığında baret düzeyinde bile olsa “önceden görüp önceden davranmanın” işveren tarafından uygulanmadığını ortaya koyarken, Kanun’a uydurma biçimselliğinin yalanı olarak tezahür ediyor.

Evet! “İş cinayetleri yasallaştırılıyor!”  Kanuna uygun davranan işveren(ler) iş cinayetinin sorumluluğundan kurtarılmak isteniyor. Ancak Neoliberal politikalar, başta işçi sağlığı olmak üzere tüm çalışma hayatını piyasanın acımasız koşullarına terkederken her yerde, her daim iş cinayetlerini çağırıyor. Meslek hastalıklarının tespitinden ise kaçınılıyor, korkuluyor.

Ve bir kez daha diyoruz ki; Çıkardığınız Kanunlar da, çok yakın zamanda çıkaracağınız yağmurlama yönetmelikler de yalanlarınızı gizlemeye yetmeyecektir. Aslında göçük altında, beton blokların altında kalarak can veren işçilerin işaret ettiği bir tek şey vardır: İşçilere, emekçilere ve insana değer vermeyen bu sistemin sözcüsü Hükümet gittikçe çürümekte ve can alarak can çekişmektedir. Ama bunun acısını başta işçi sınıfı olmak üzere tüm çalışanlar çekmektedir.

Bu yasa ve yönetmelikleri çıkaranlar ile işverenler sağlıklı işçilerin beton bloklar altında ölümünden sorumludur. 

Yeniden uyarıyoruz; yasa ve yönetmeliklerin emek ve meslek örgütlerinin uyarıları doğrultusunda insan sağlığını merkeze koyan bir bakış açısıyla yeniden düzenlemesiyle ancak iş cinayetlerinin önüne geçilebilecektir.

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu