3. Yargı Paketine 'Sığamadık'

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 13 Temmuz 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

13/07/2012

BASIN AÇIKLAMASI

3. YARGI PAKETİNE "SIĞAMADIK"!

Israrla peşindeydik, TBMM kapanmadan "sağlık alanında şiddet"i azaltma açısından katkısı olabilecek bir yasa maddesinin çıkartılması için.

Sağlık Bakanı'na ilettik, TBMM Komisyonlarında dile getirdik, olmadı.

...

Hekimlerin sıklıkla haberleri bile olmadan dahil oldukları/edildikleri reçete-rapor usulsüzlükleri/yolsuzluklarında verilen cezaların 2 yılı aşması nedeniyle hapis olarak infaz edildiği, bunun gözden geçirilmesi için değişiklik talebimiz gündeme bile alınmadı.

....

Taleplerimiz acil sayılmadı(?) ya da bu "paket" çok daha mühim başlıklara dair bir içerikteydi!

...

Evet artık paket çıktı.

Gördük ve anladık eklenen geçici maddelerle yapılabilenleri:

Ankara’da, Bahçelievler’de 7 genci vahşice öldürenleri geçici madde ile salıverme becerisini ve bunu sindirebilen "vicdan" sahiplerini.

Aynı vicdanların sağlık hakkını savunan tıp öğrencileri dahil olmak üzere gençlerimizi nasıl cezaevlerinde aylarca-yıllarca "geçici" tuttuklarını da.

...

Biliyoruz bu "keyfi dönem" de geçici.

Kalıcı olansa bizim vicdanlarımızda ve hafızamızdaki yerleri:

Sağlıkçılara yönelik şiddete duyarsız olanların gençlerimizi öldürenler için verdikleri cansiperane mücadele.

...

Evet, bu pakete bizim taleplerimiz sığamadı, insan öldürenlere tahliye sığabildi.

Yazık.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ