Kamuda Çalışan Taşeron İşçilerin Dernek Temsilcileri TTB'yi Ziyaret Etti

Kamuda çalışan taşeron işçilerin dernek temsilcileri TTB’yi ziyaret etti.

TİDEF (Taşeron İşçi Dernekleri Federasyonu), İDEF (İşçi Dernekleri Federasyonu) ve KİDEF (Kamu İşçi Dernekleri Federasyonu) yetkililerinden oluşan heyetin ziyaretinde taşeronlaşma, taşeron işçilerin sorunları ve taşeron işçilerin örgütlenmesi konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. Sağlık alanında çalışan taşeron şirket işçilerinin sendikal örgütlenmesinin ve hekimlerle birlikte ortak mücadelesinin öneminin yanında işçilerin sendikal örgütlenmeleri önündeki baskı ve engellemeler üzerinde duruldu.