Tamamlayıcı Sağlık Sigortası en çok yoksulları, yaşlıları ve kronik hastaları vuracak

 

altTTB Merkez Konseyi, 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' ile ilgili yazılı açıklama yaptı. 

05.07.2012

Basın Duyurusu

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI (T$$) EN ÇOK YOKSULLARI,

YAŞLILARI VE KRONİK HASTALARI VURACAK

AKP Hükümeti’nin yıllardır “Sağlık Reformu” olarak propaganda ettiği “Sağlıkta $oygun” hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ($GK) “Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası Uygulamaları”na dair Genelgesi 28 Haziran günü yayınlandı.

Bundan böyle;

a) $GK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetlerine ait bedeller,

b) İlave ücret tutarları,

c) Otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar,

d) SağlıkUygulama Tebliği fiyatları üzerinde kalan tutarlar,

tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası konusu yapılabilecektir.

AKP’nin “Artık herkes doğumdan itibaren Genel Sağlık Sigortalı (G$$) olacak; G$$, adındaki ‘Genel’ ifadesinden de anlaşılabileceği gibibütün sağlık harcamalarını kapsayacak.” sözlerinin doğru olmadığı bir kez daha ortaya çıktı.

Şimdi artık bütün vatandaşların G$$’nin yanında bir de T$$ (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası) yaptırmaları ve her iki sigorta için de prim ödemeleri gerekecek.

$GK’nın Genelgesi’nde açık olarak yazıyor:

“Özel sağlık sigortasının bir türü olan ‘Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası’, genelsağlık sigortasının temel teminat paketi içerisinde yer almayan, temel teminat paketinde yer alıpkısmen karşılanan, yani cepten ödeme yapılan ya da bireylerin daha yüksek standartlarda sağlıkhizmeti talep ettiği durumlarda devreye giren özel sağlık sigortası türüdür.”

Bu tanımın anlamı açıktır:

1-   G$$, hastaların ihtiyaç duyduğu bütün sağlık hizmetlerini kapsamamaktadır/kapsamayacaktır.

2-   “Temel teminat paketi” içinde yer almayan sağlık hizmetleri için vatandaşların ceplerinden para ödemeleri gerekmektedir.

3-   Bazı sağlık hizmetleri “Temel teminat paketi” içinde yer alsa dahi $GK tarafından kısmen ödenecek; kalan bölümü vatandaşların cebinden çıkacaktır.

4-   G$$ kapsamında verilen sağlık hizmetleri “düşük standartta” olduğundan, hastalarımız “yüksek standart”ta sağlık hizmeti için ayrıca para ödemek zorundadırlar.

5-   Hükümet’in bütün vaatlerinin aksine, sağlığın finansmanında “özel sigorta” devreye girmiştir.

İlk tahminler, özel sigorta şirketlerinin T$$ için kişi başına aylık 50 TL talep edeceği yönündedir. Bu tahminler doğruysa dört kişilik bir ailenin bütçesine aylık 200 TL yük gelecek demektir.

Kaldı ki; diğer örneklerden de bildiğimiz gibi, özel sigorta şirketleri yaşlılar ve doğumsal ya da sonradan edinilmiş kronik hastalığı olanları sigorta kapsamında almaktan kaçınacaklar ya da daha fazla para isteyeceklerdir.

Sonuç olarak; Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın en çok yoksulları, yaşlıları ve kronik hastaları zarara uğratacağını bir kez daha hatırlatıyor ve bütün yurttaşlarımızı AKP’nin Sağlıkta $oygun Programı’na karşı çıkmaya ve hekimlerle/sağlık çalışanlarıyla birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.

AKP SAĞLIĞA ZARARLIDIR!

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ