TTB 62. Büyük Kongresi Açılış Konuşması

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu'nun TTB 62. Büyük Kongresi açılış konuşması.