Dr. Serdar Sönmez’e beraat

altTekirdağ Tabip Odası"nın önceki dönem başkanı Dr. Serdar Sönmez ve Eğitim-Sen ile DİSK"in temsilcileri hakkında, 27 Eylül 2011 tarihinde “Eşit, Özgür, Demokratik Bir Türkiye İçin” yapılan yürüyüş nedeniyle, toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet suçuyla açılan dava beraatle sonuçlandı. Davanın bugün (14.06.2012) tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmasında sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verildi. Duruşmaya Tekirdağ Tabip Odası ve meslek örgütleri ile sendikaların Tekirdağ temsilcilerinin yanı sıra TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen katıldılar. 

 

Fotoğraf: Davaya söz konusu olan 27 Eylül 2011 tarihli "Eşit, Özgür, Demokratik Bir Türkiye İçin" eyleminden