Küretaj ve sezaryen

Başbakan’ın küretaj ve sezaryen ile ilgili açıklamalarına ilişkin Türk Tabipleri Birliği'nin değerlendirmeleri 30 Mayıs 2012 Çarşamba günü bir basın toplantısıyla basın ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.