Örgüt İçi Eğitim toplantısı 19-20 Mayıs’ta yapıldı

altTabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi toplantısı 19-20 Mayıs tarihlerinde Ankara"da yapıldı. Toplantıya 38 tabip odasından 80 kişi katıldı. Tabip odası seçimlerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen toplantıda, örgüt yöneticilerinin günlük çalışmalarını yürütürken karşılaştıkları (örgütsel, idari, mali, hukuksal, mevzuata ilişkin vb) sorunlarla ilgili bilgi paylaşımına yönelik oturumlar gerçekleştirildi. 

Program:

19 Mayıs 2012 Cumartesi

09:30               Açılış, Tanışma ve Beklentilerin Alınması

                        -TTB

                        -Sağlık Politikaları

                        - Faaliyet Alanları

12:30               Yemek Arası

13.30               Üyelik Programı (heKİMLİK), Yazışma Programı (ABİS), Altyapı

14:00               Oda Yönetim Kurulu Çalışmaları

                        -Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi

                        -Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Paylaştırılması

                        -Paylaşılan Görevlerin İzlemi

                        -Örgüt İçi ve Diğer Üyelerle İletişim

                        -Oda Çalışanları (Personel, Komisyonlar)

                        -Yazışmalar, Arşiv, Dökümantasyon

                        -Diğer Görevler

16.00               Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem

17:00               Günün Değerlendirmesi

20 Mayıs 2012 Pazar

09-30              Tabip Odası Çalışmalarında Hukuksal Rehberlik

12.00               Genel Değerlendirme ve Kapanış

Fotoğraflar için...

Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem başlıklı sunu için...

Tabip Odası Çalışmalarında Hukuksal Rehberlik başlıklı sunu için...