KESK yöneticilerinden TTB’ye ziyaret

altKESK Başkanı Lami Özgen, KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul ve KESK MYK üyesi Ali Kılıç'dan oluşan heyet, Hükümet'le sürdürülen toplu sözleşme görüşmeleri ve 23 Mayıs'ta yapılması planlanan grevle ilgili olarak, bugün (18 Mayıs 2012) TTB Merkez Konseyi'ni ziyaret etti. Görüşmede TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Osman Öztürk ve Dr. Hüseyin Demirdizen bulundu.

Görüşme öncesi basına yapılan açıklamada konuşan KESK Başkanı Lami Özgen, Hükümetle sendikalar arasında sürdürülmekte olan toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında Hükümet'in teklifinin çalışanlara sunulduğunu belirterek, 'Hükümetin teklifinde özlük hakları yeteri oranda öne çıkarılmamıştır. Hükümetin geliştirdiği teklif yetersiz, adaletsiz ve eşitsizdir' diye konuştu. 

KESK olarak, bir yanda görüşmeler sürdürülürken, bir yanda da Hükümet'in tutumuna karşı 23 Mayıs'ta grev kararı aldıklarını belirten Özgen, diğer konfederasyonlara, kamu çalışanlarına ve dost emek örgütlerine çağrıda bulunduklarını, TTB ziyaretini bu kapsamda gerçekleştirdiklerini bildirdi.

TTB'den 23 Mayıs grevine destek

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu da, hekimlerin bu süreci yakından izlediklerini bildirdi. Hekimlerin büyük bir bölümünün kamu çalışanı olduğunu, kamu faaliyetlerinin ayrıca öneminin söz konusunu olduğunu belirten Bilaloğlu, Hükümet'in kamu adına ne varsa ortadan kaldırmaya çalıştığını ve sendikal faaliyetlere karşı bir tutum içinde olduğunu kaydetti. Bilaloğlu, KESK'in bu süreçte herkesin beklediği tutumu geliştiridiğini belirtirken, 'Toplu sözleşme masasının çalışanlarla dalga geçilecek bir yer olmadığını herkes bilmek zorunda. Başta da Hükümet... Kimse emekçilerle dalga geçemez. Getirecekleri önerilerin bir ciddiyeti olacak' diye konuştu. 

KESK'in kararının çok yerinde ve kutlanmaya değer bir karar olduğunu belirten Bilaloğlu, 'Hekimler bu greve katılmak üzere tutum alacaklardır. Biz de sağlık alanındaki tüm örgütlü yapıların bu greve en etkin şekilde katılabilmeleri için bu çağrıyı tekrarlıyoruz' dedi.