14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ: Yol arkadaşlarımızı kutluyoruz!

 

altEczacılık sağlık hizmeti içerisinde tarihi ve birikimi en köklü alanlardan biridir. Eczacılar, yüzyıllar içerisinde gelenekleri, değerleri ve gelişen bilimsel bilgiye uygun donanımlarıyla toplumun ve bireyin sağlığı için çok önemli bir rol yerine getirmektedirler.

Ne yazık ki yıllardır uygulanan sağlık politikalarıyla hekimler için geçerli olan değersizleştirme süreci eczacılar için de geçerlidir. Mesleği layıkıyla ve bilgileri ışığında yapmanın yerini piyasanın çarkları arasında asıl işleri dışında biçilen rollere nasıl zorladığını, yaşadıkları güçlükleri izliyor, biliyoruz. O nedenle kendimiz için dilediğimizi onlar için de yüksek sesle söylüyoruz:

Piyasaya düşürülmüş bir sağlık hizmetinin “oyuncusu” değil topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak bugün ve gelecek kaygısı olmadan yaşamak istiyoruz. Bu yolda birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşlarımız Eczacılar’ın Eczacılar Günü’nü kutluyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ