TTB Heyeti RTÜK Başkanı ve temsilcileriyle görüştü

altTTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, TTB Hukuk Bürosu Koordinatörü Dr. Hakan Giritlioğlu ve TTB Avukatı Ziynet Özçelik’ten oluşan heyet, 4 Mayıs 2012 tarihinde RTÜK Başkanı Davut Dursun ile bir görüşme yaptı. Görüşmede, RTÜK adına İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Nurullah Öztürk ve Basın Danışmanı Neriman Saraçoğlu da yer aldı.

Sabah saat 10.30’da başlayan görüşmede, TTB Heyeti tarafından dile getirilen iki ana talep değerlendirildi:

  1. Haber ve yayınların içeriklerinin, veriliş biçimlerinin, hekime yönelik şiddete etkisi yönünden izlenmesi, şiddetin önlenmesi ve azaltılması amacıyla gerekli özenin gösterilmesinin sağlanması

      2. İlgili mevzuata aykırı biçimde hekimlik yetkisinin kullanımı, reklam ve yetkinlik dışı faaliyet yasağı ile ilaç tanıtımına aykırı yayınlar ile ilgili önleyici girişimler.

TTB Heyeti, özellikle 17 Nisan’da bir hasta yakını tarafından bıçaklanan Dr. Ersin Arslan’ın yaşamını yitirmesinden sonra yayınlarda daha özenli olunmasının beklendiğinin altını çizdi. Bu bağlamda, TRT Haber’de yayımlanan Kuklagiller programında sağlık alanında şiddet konusunun ele alınışının hekimleri ve sağlık çalışanlarını son derece rahatsız ettiği, programa tepki içeren çok sayıda mesajın TTB’ye de iletildiği aktarıldı. Yayınlarının içeriğinin kamu yararını gözetecek biçimde oluşturulmasına dair duyarlılık dile getirildi.

RTÜK kolaylaştırıcılığında medya temsilcilerinin bir araya geleceği, sağlıkla ilgili yayınlardaki sorunların aktarılacağı bir çalıştay yapılması önerildi. Çalıştay önerisi RTÜK Heyeti’nce de olumlu karşılandı. Sağlıkta reklam ve şiddet konularında TTB tarafından hazırlanacak kamu spotlarının yayınlanabileceği ifade edildi. RTÜK Heyeti, televizyonlarda sağlık konulu yayın yapan kişilerin hekim olup olmadığının belirlenmesi konusunda TTB’den destek istedi. İşbirliğinin ve sürecin kurumların ilgili birimleri arasında sürdürülmesi kararlaştırıldı.