Sağlık alanında artan şiddete ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

altSağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar 3 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar şöyle:

“Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98., içtüzüğün 104 ve 105. Maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komisyonun 17 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurul’un 25 Nisan 2012 tarihli 99. birleşiminde karar verilmiştir.”