1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!

1 MayısBütün dünyada bayram havasında geçen 1 Mayıs, ne yazık kiülkemizde uzun yıllardır gerilimler yaratılarak, kutlamalara gölge düşürülerek,çeşitli vesileler öne sürülerek engellenmek istenmektedir. Biz biliyoruz ki burada asıl hedeflenilen şey, demokrasi ve özgürlüklermücadelesinin engellenmesi, birlik ve dayanışmamızın önüne set çekilerek,özgürlük ve demokrasi güçlerinin halkla bağlarının koparılarak zayıflatılmakistenmesidir.


Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar

İşçilerin, emekçilerin ve ezilenlerin uluslararası birlik,mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı kutlama ve 1 Mayıs 1977 katliamının30. yıldönümünde yitirdiklerimizi anma çalışmalarımız devam etmektedir.

Bütün dünyada bayram havasında geçen 1 Mayıs, ne yazık kiülkemizde uzun yıllardır gerilimler yaratılarak, kutlamalara gölge düşürülerek,çeşitli vesileler öne sürülerek engellenmek istenmektedir. Biz biliyoruz ki burada asıl hedeflenilen şey, demokrasi ve özgürlüklermücadelesinin engellenmesi, birlik ve dayanışmamızın önüne set çekilerek,özgürlük ve demokrasi güçlerinin halkla bağlarının koparılarak zayıflatılmakistenmesidir. Bu oyunları, bu yıl da boşa çıkartarak, 1 Mayıs'ı hakettiğianlam ve önemle kutlamakta kararlıyız.

Değerli Arkadaşlar

30 yıl önce, 1 Mayıs 1977'de bu meydanda, üzerlerindeoynanan oyundan habersiz, bir hukuk devletinde yaşadıklarına duydukları inançve güvenle kaygı duymadan, bir bayramsevinci yaşarken yaşamlarını yitiren 36 yurttaşımıza, yakınlarına ve işçisınıfına, demokrasi adına toplum olarak ve vicdanen borçluyuz.

Bu yıl, bu borcumuzu ödemek, yarım kalmış bir sevinci tamamlamak, kaybettiklerimizin yaşıyorolsalardı duyacakları coşkuyu sürdürmek, 1 Mayıs geleneğini yasaklardanarındırmak için emekçilerin önlerine konan engelleri, yasakları aşarak, TaksimAlanı'nda olacağız.

Ancak, bu demokratik istemimizin siyasi iktidar tarafındanyeterince anlaşıldığından ve beklentilerimizin karşılanması için gerekliduyarlılığın gösterildiğinden söz edebilmenin koşulları yoktur.

Sayın Basın Mensupları

Gerek dünya kamuoyu karşısında ve gerekse ülkemizde,hükümet çevrelerinden veya üst düzey devlet görevlilerinden kim ağzını açarsaaçsın, ülkemizdeki demokratikleşmeden, hak ve özgürlüklerin genişlemesinden vs.dem vuruyor.

Oysa,

  • 1 Mayıs 1977'de Taksim'de 1 Mayıs bayramını kutluyan 500 bin kişiye saldırarak 36 yurttaşımızın ölümüne neden olan olaylar aydınlatılmadan
  • Dünyanın pek çok ülkesinde bayram olarak kutlanan 1 Mayıs'ı ülkemizde de bayram ilan etmeden,
  • 1 Mayıs kutlamalarını demokrasi mücadelesinin sesi olan, ülkenin en seçkin sendika ve örgütlerince bugün en anlamlı yerde kutlamamıza olanak tanınmadan "demokratikleşmeden" söz edilemez.

Çünkü 1977 1 Mayısı, aydınlatılmayan tüm siyasalcinayetlerin, Maraş, Çorum, 16 Mart'ta üniversite gençlerinin üzerine bombaatılması gibi katliamların başlangıcıdır. Kim ne derse desin, ister derindevlet, ister kontrgerilla, ister çete... Bütün bunlar aydınlığa çıkarılmadanülkemizde gerçek bir demokrasiden bahsedilmesinin olanağı yoktur, olamaz!

Bu nedenlerle, toplumsal hassasiyetlerin tepe noktalardayaşadığı günümüz koşullarında;

- 1 Mayıs'ın İŞÇİSINIFININ BAYRAMI olarak TBMM'de ilan edilmesi,

- 1977 suçlularınınortaya çıkarılması ve yargılanması için TBMM Araştırma Komisyonu'nunkurulmasını talep ediyoruz.

Bu taleplerimizin gerçekleşmesi, toplumumuzun büyükçoğunluğunda olumlu karşılanacak ve bugüne kadar gerginlik ve ‘tabu' olan birsorun çözümlenmiş olacaktır.

1 Mayıs, bu görev ve sorumlulukduygusuyla emek hareketinin uluslararasıbirlik, dayanışma, mücadele ve direniş günü olarak en geniş katılımlaTaksim'de kutlanacaktır.

2007 1 Mayıs'ı, ülkemizde yaşanılan toplumsal sorunlara"dur" demek için, haklarımıza, ekmeğimize ve daha da önemlisi geleceğimizesahip çıkmamız için meydanları dolduracağımız bir gündür.

Yer, Taksim'dir!

Şekli ise, BİRLİK, MÜCADELE ve DAYANIŞMADIR!

Biz, aşağıda imzası olan demokrasi güçleri 1 Mayıs'ıbirlikte örgütleyecek; hakettiği anlam ve önemle Taksim'de kutlayacağız.

Buradan, başta diğer işçi konfederasyonları ve üyeleriolmak üzere, bütün halkımızı, emek dostlarını, özgür ve demokratik bir ülkeözlemi içinde olan herkesi 1 Mayıs'a davet ediyor, 1 Mayıs 2007 günü Taksim'deyapılacak 1 Mayıs kutlamalarında aramızda görmek istiyoruz.

İNSANCA YAŞAM, İNSANCA DÜZEN İÇİN

HALKLARIN KARDEŞLİĞİ ve BİRARADA YAŞAMAK İÇİN

YOKSULLUK, ADALETSİZLİK VE SÖMÜRÜYE KARŞI

PARASIZ EĞİTİM, PARASIZ SAĞLIK İÇİN

NEOLİBERALİZM ve IRKÇILIĞA KARŞI

İŞSİZLİK, ÖZELLEŞTİRME VE TAŞERONLAŞTIRMAYA KARŞI

İŞÇİLERİN, EMEKÇİLERİN ve EZİLENLERİN BİRLİĞİ İÇİN

HER TÜR AYRIMCILIĞA KARŞI EŞİTLİK ve ÖZGÜRLÜK İÇİN

TECRİTE VE F-TİPİ CEZAEVLERİNE KARŞI

SAVAŞA, İŞGALE ve İŞBİRLİKÇİLİĞE KARŞI

12 EYLÜL DARBECİLERİNİN YARGILANMASI İÇİN

ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN

1 MAYIS 1977 KATLİAMI DOSYASININ AÇILMASI İÇİN

1 MAYIS'IN RESMİ TATİL İLAN EDİLMESİ İÇİN

1 MAYIS'TATAKSİM'DEYİZ!

TTB-DİSK-KESK-TMMOB