Meslektaşlarımıza ve Duyarlı Kamuoyuna Duyuru!

 

altDr.Ersin Arslan’ın öldürülmesini takiben başsağlığı ve dayanışma mesajları ile yapılabileceklere ilişkin çok sayıda öneri Birliğimize ulaşmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından bu öneriler toplanmakta olup ailesinin de görüşü alınarak netleştirilecektir.

Özel olarak belirtmek gerekirse Türk Tabipleri Birliği bütün uzmanlık derneklerinin katılımına/yer almasına açık bir şekilde meslektaşımız Dr.Ersin Arslan’ın eşinin gelecek güvencesi de dahil her türlü duyarlı öneriyi değerlendiren (kampanya, adına burs vb.) bir çalışmayı da yürütmektedir.

Konuyla ilgili bilgilendirme önümüzdeki hafta içerisinde yapılacak olup meslektaşımız adına/anısına bir web sayfası açıldığını bir kez daha hatırlatmakta yarar vardır. (http://www.doktorasiddetehayir.net/)

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi