DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR

iiikadinhekDÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR
HEKİM BAĞIMSIZLIĞI, MESLEK ÖRGÜTÜ ÖZERKLİĞİ İÇİN
16-17 Nisan 2012
 

 

16 Nisan 2012 | ANKARA

13:30-15:30

İkili Konferans

Dr. José Luiz GOMES DO AMARAL (Dünya Tabipleri Birliği Başkanı)
Hekimliğin ve Meslek Örgütünün Özerkliği

Dr. Mukesh HAIKERWAL (Dünya Tabipleri Birliği Konsey Başkanı)
Mesleki Özerklik ve Klinik Bağımsızlık: Nitelikli ve Hasta Odaklı Bakımın Desteklenmesi

Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfolofi Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu Sıhhiye - ANKARA

 

17 Nisan 2012 | İSTANBUL

18:30-20:30

İkili Konferans

Dr. José Luiz GOMES DO AMARAL (Dünya Tabipleri Birliği Başkanı)
Hekimliğin ve Meslek Örgütünün Özerkliği

Dr. Mukesh HAIKERWAL (Dünya Tabipleri Birliği Konsey Başkanı)
Mesleki Özerklik ve Klinik Bağımsızlık: Nitelikli ve Hasta Odaklı Bakımın Desteklenmesi

Yer: Armada Hotel Ahırkapı Sok. No:24, 34122 Sultanahmet - İSTANBUL

 

İLGİLİ HABERLER: 

Dünya Tabipleri Birliği Genel Sekreteri"nden...

Dünya Tabipleri Birliği Başkan ve Konsey Başkanı Türkiye"ye geliyor

Dr. Eriş Bilaloğlu"nun TTB hakkındaki makalesi WMJ"de

Dünya Tabipleri Birliği: 663 sayılı KHK meslek örgütünün özerkliğine saldırıdır

Dünya Tabipleri Birliği"nin TTB"ye destek çağrısı BMJ"de

Dünya Tabipleri Birliği hekim örgütlerine baskı yapan hükümetleri kınadı