TMMOB ve TTB 28 Mart’ta KESK’le beraber alanlarda olacak

altTTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu ve TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, bugün (27 Mart 2012) ortak bir yazılı açıklama yaparak, 28 Mart Çarşamba günü tüm illerde kitlesel basın açıklamaları düzenleyecek olan KESK"e destek çağrısı yaptılar. 

27.03.2012

TMMOB VE TTB 28 MART’TA KESK’LE BERABER ALANLARDA OLACAK

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak eğitimi gerici ve piyasacı hale getirmeyi amaçlayan 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sistemi, kamu emekçilerinin sendikal mücadelesini etkisizleştirmeyi hedefleyen 4688 Sayılı Kanun’da yapılacak değişikliklere ilişkin yasa tasarısı ve Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’na karşı sözünü söylemek için 28 Mart Çarşamba günü alanlara çıkıyor.

TMMOB ve TTB 28 Mart’ta alanlarda KESK’in yanında olacaktır.

TMMOB ve TTB, bu ülkede yaşanan gelişmelere karşı doğruları söylemeye dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. TMMOB ve TTB, emekçi halkımızla, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte, üreten, hakça paylaşan, eşit ve özgür bir ülke için mücadelesini her zaman sürdürecektir.

TMMOB ve TTB, mücadeleyi, toplumun tüm kesimleriyle el ele, omuz omuza sürdürmek için 28 Mart’ta tüm Türkiye’de yapılacak basın açıklamalarında KESK’in yanında yerini alacaktır.

Mehmet SOĞANCI                                                Eriş BİLALOĞLU
TMMOB Başkanı                                                    TTB Başkanı