Isparta’da Sağlık Hakkı Meclisi toplandı

 

altIsparta Sağlık Hakkı Meclisi’nin ilk toplantısı 07 Mart 2012 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi konferans salonunda yapıldı.

 Toplantı için İl Sağlık Hakkı Meclisi bileşenlerini oluşturan DSP, MHP, AKP, CHP, BBP, ÖDP, Halkın Yükselişi Partisi, HAS Parti, Emek Partisi, Muhtarlar Derneği, Eğitim-Sen, SES, DP, ADD, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Muhasebeciler Odası, Hemşireler Derneği, Mimarlar Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Veteriner Hekimler Odası, Eczacılar Odası, Diş Hekimleri Odası, Türk Sağlık Sen, Sağlık Sen ve Sosyal Hizmetler Derneği’ne çağrıda bulunuldu ve geniş bir katılım sağlandı.

Toplantıya TTB Merkez Konseyi adına Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Mehmet Zencir ve Dr. Hüseyin Demirdizen katıldılar. Dr. Hüseyin Demirdizen, burada yaptığı konuşmada sağlık alanında yapılan düzenlemelerin TBMM’de tartışılmadan kanun hükmünde kararnameyle yürürlüğe konduğunu, bu durumu düzeltmek için illerde Sağlık Hakkı Meclisleri’nin toplandığını söyledi. İllerden gelecek katılımcılarla 11 Mart’ta Ankara’da Türkiye Sağlık Hakkı Meclisi’nin toplanacağını belirten Demirdizen, bu toplantının öncelikli gündeminin yoksulluk sınırı altında yaşayan kişilerin prim, katkı payı ve katılım payı ödemeksizin sağlık hakkına ulaşmalarının güvence altına alınması olduğunu söyledi.

Toplantıya katılan temsilciler de konuyla ilgili görüşlerini aktardılar.