Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi Açılıyor! Bütün Halkımız Davetlidir

altBize Yalan Söylediler!

Sağlık Sistemi $oygun Sistemine Dönüştü!

“Sağlık Reformu yapıyoruz... Herkesin sağlık sigortası olacak...

Hastalandığında istediği hastaneye gidecek, istediği hizmeti alacak...

Eskisinden fazla, ek hiçbir para ödemesi de gerekmeyecek.”

demişlerdi.

Peki ne oldu?

Hele bir hastaneye gitmeyelim:

“Katılım payı” diyorlar, alıyorlar...

“İlave ücret” diyorlar, alıyorlar...

“Reçete bedeli” diyorlar, alıyorlar...

“On gün içinde ikinci defa geldin” diyorlar, alıyorlar...

“Yatak ücreti” diyorlar, alıyorlar...

“Eşdeğer ilaç farkı” diyorlar, alıyorlar...

Alıyorlar da alıyorlar.

Biz vermekten bıktık usandık, onlar almaya doymuyorlar. Ellerinden gelse canımızı da alacaklar.

Sağlık sistemi soygun sistemine dönüştü.

Gerçek apaçık ortada:

Bize yalan söylediler!

Asıl amaçları; sağlığı paralı hale getirmek, ticarileştirmek, özelleştirmek.

Sağlık hepimiz için bir hak, oysa.

Hastalandığımızda, güçsüz, çaresiz, muhtaç düştüğümüzde... Sağlık hizmetlerinin hepimiz için eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir olması gerekiyor.

Sağlık hakkımız için mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz.

Bu amaçla el ele veriyor, yan yana geliyor; Sağlık Hakkı Meclisleri’ni kuruyoruz.

Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’nin açılışını 11 Mart 2012 Pazar günü yapıyoruz.

Meclislerimiz; sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partiler, emekten yana örgütler, hasta hakları dernekleri, yerel inisiyatifler, yöre-mahalle dernekleri...

Ve tabii ki; sağlık hakkı tehlikede olan bütün yurttaşlarımızın katılımına açık.

Bekliyoruz; hakkımızı birlikte savunmaya.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ KONSEYİ

 

Tarih: 11 Mart 2012 Pazar

Saat: 11.00

Yer: Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu Balgat-Ankara