Başta kadınlar olmak üzere hepimizi 4 duvar arasına sokmaya çalışıyorlar: Girmeyeceğiz, kabul etmeyeceğiz!

altTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen, AKP Hükümeti"nin eğitim sisteminde yapmaya çalıştığı düzenleme ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

08.03.2012

BASIN AÇIKLAMASI

Başta kadınlar olmak üzere hepimizi 4 duvar arasına sokmaya çalışıyorlar:
Girmeyeceğiz, kabul etmeyeceğiz!

Herkes böyle bilir, böyle söyler: Eğitim şart!

Görülen o ki Hükümetin arzu ettiği toplumu yaratmak için kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen bu teklifin yasalaşması şart:

Düzenlemeyi tartışmaya, bilgi sahibi olmaya fırsat vermeden 4 duvar arasına!

Geleceğimizi şekillendiren kadınlarımızın kafalarını/hayatlarını karartmak için erken yaşta evliliğin önünü açarak kestirmeden “geleceğimiz” 4 duvar arasına!

Kadınlarımız daha 20’li yaşlarda 4 çocukla 4 duvar arasına!

Evde 4 duvar arasına sokamadığını uzun süre çalışan, gün yüzü görmeyen ucuz iş gücü olarak 4 duvar arasına!

Biraz parası olan ya da dişinden tırnağından arttıranların çocuklarını eğitimi piyasalaştırarak, ticarileştirerek dershanelerde 4 duvar arasına!

Bütün bu süreçlerden kurtulabilen, özgür düşünen, bilgi edinerek fikir sahibi olan ve fikrini söyleyen, tartışan, karşı çıkan, herkes için eşit olanaklar, koşullar, adalet isteyenler de “o dava/olmadı bu davadan” 4 duvar arasına!

Hepimizi çok yakından ve doğrudan ilgilendiren bu düzenlemenin derhal geri çekilmesini talep ediyor,  bunun sağlanması için duyarlı bütün parti, meslek örgütü, sendika vb. kurumlarla birlikte yapılacak en etkin mücadelenin yürütülmesi sürecinde yer almaya, takiben geleceğimiz için eğitim alanında özgür bir tartışmaya katkı sunmaya hazır olduğumuzu duyuruyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ