Bu neyin garantisi?

 

alt31 Aralık 2023’e kadar yapılacak yap-işlet-devret ve kamu-özel ortaklığı ihalelerine Hazine garantisi ve KDV muafiyeti öngörülüyor.

AKP’li on milletvekili tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi esas ve tali komisyonlarda 2 Mart 2012 tarihi itibariyle gündeme alındı.

Yasa teklifinde 31 Aralık 2023 tarihine kadar yapılan ihalelerde yap-işlet-devret ve kamu-özel ortaklığı ihalelerini alan şirketlere tümüyle KDV istisnası tanınması ve şirketlerin alacağı kredilerin Hazine garantisi altına alınması öngörülüyor. Teklif metni ile kamu hizmeti imtiyazı alan şirketlerin tüm riskleri ortadan kaldırılıyor, kamuya göre daha yüksek faizle alacakları kredilere Hazine garantisi sağlanıyor ve böylelikle şirketlere kamu kaynaklarına doğrudan erişim hakkı tanınmış ve kamu kaynakları özel şirketler yararına kullanılmış oluyor.

Bu hükümlerin Anayasa’ya aykırılığı ve özellikle kamu özel ortaklığı yönteminin Türkiye ve dünya uygulamasına ilişkin verilerin derlendiği Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan çalışma siyasi parti gruplarına gönderildi. 

Ayrıntılı bilgi notu için...