Çocuklarımızın sahibiyiz! Pozantı Cezaevi’ni ziyaret etmek için hala izin bekliyoruz

alt

TTB Merkez Konseyi, Pozantı Cezaevi"nde yaşanan olaylar ile ilgili olarak bugün (7 Mart 2012) yazılı basın açıklaması yaptı. 

 

07.03.2012

BASIN AÇIKLAMASI

Çocuklarımızın Sahibiyiz!

Pozantı Cezaevi"ni Ziyaret Etmek İçin Hala İzin Bekliyoruz

28.02.2012 tarihinde Türk Tabipleri Birliği olarak; aralarında Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği ve Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği temsilcilerinden oluşan ve “cezaevlerindeki çocukların fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarını ve yaşam koşullarını değerlendirmek üzere  bir uzmanlar  heyetiyle cezaevi ziyareti yapmak, değerlendirmelerimizi iletmek ve kamuoyu ile paylaşmak”  üzere Adalet Bakanlığı’ndan izin talebinde bulunduk.

Çok değil 2009 yılı Nisan ayında TTB Heyeti “Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda Alıkonulan Çocukları İzleme Raporu” yayımladı. 1 ay sonra 3 yıl dolmuş olacak. 3 yıl sonra, şimdi, bir kez daha bekliyoruz ki Adalet Bakanlığı izin versin, tarih belirlensin, bir başka TTB Heyeti Pozantı M Tipi Cezaevi’ndeki çocuklarla görüşsün.

Neden?

Yaşanan olayların, iddia edilenlerin vahameti ortadadır. 3 yıl önce Diyarbakır raporunda da dikkat çekmiştik, öneri/uyarılarda bulunmuştuk: “Hem toplumda hem çocuklarda oluşacak derin hasarların engellenebilmesi için zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye yaşamsal bir önem verdiğimizi” söylemiştik. Ne yazık ki bu içten ifadelerimize rağmen ceza ve tutukevlerindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi sağlanamamış durumdadır.

Neden?

Çok değil 2011 Aralık ayının sonunda 34 kişi Uludere’de (çoğu çocuk) öldürülmüştü.

Çocuklarımıza reva görülen “muamele” içerde, devlet “güvencesinde”, baskı ve işkence iddiaları; dışarıda yine devlet tarafından -operasyon kazası- bombalama!

*****

Başvurudan bu yana 8 gün geçti, henüz olumlu bir yanıt yok!

Bekliyoruz, takip ediyoruz; çocuklar Sincan’a taşınıyor. İznin verileceği düşüncemizi koruyoruz.

Pozantı cezaevindekiler başta olmak üzere çocuklarımızın sahibiyiz!

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ