Hepimiz Libyalıyız, hepimiz ücretsiz sağlık hizmeti istiyoruz!

ttbTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan"ın Libya"dan getirilen yaralı ve hastalara ilişkin sözleriyle ilgili olarak yazılı bir basın açıklaması yaptı. 

27.02.2012

BASIN AÇIKLAMASI

Hepimiz Libyalıyız, hepimiz ücretsiz sağlık hizmeti istiyoruz!

Basında şöyle yer aldı:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan;

"Bugüne kadar Libya"daki yaralı ve hasta kardeşlerimizin Türkiye"deki tedavisiyle alakalı, devlet hastanelerinin herhangi bir ücret talebi olmadı. Fakat bazı özel hastanelerin, şu anda bunların üzerindeyiz, takipçisiyiz, ücretler tahsil edildiğine dair bilgiler aktarıldı. Bunu "insan hayatını fırsata dönüştürmek istemek" olarak görüyorum. Bunu yapanların bu millete yakışır yanı olamaz, bizim idaremizde böyle bir faaliyet gösteremez" demiş.

Libya’da emperyalistlerce kışkırtılmış iç savaşta NATO saflarında yer alan askerler her ne kadar meslektaşlarımız ve diğer sağlık çalışanı arkadaşlarımız için (taciz, kural tanımama vb.) bir dizi sorunlara yol açıyorlarsa da sağlık hizmetlerinin herkes için her koşulda ücretsiz olarak verilmesi gerekliliğine katılıyoruz.

Ancak aşağıdaki soruların cevapları tarafımızdan merak edilmektedir:

1. “Libya"daki yaralı ve hasta kardeşlerimiz” Türkiye"deki hasta ve yaralı kardeşlerimizle eşit/aynı çerçevede sağlık hizmeti mi almaktadır?

2. Libyalı hastalar Genel Sağlık Sigortası güvencesinde olmadığına göre Başbakanlık güvencesinde midir? 

3. Eğer başka bir düzenleme yok ise Başbakan özel hastanelerin sigortalılar da dahil bütün hastalar için ücretli olduğunu bilmemekte midir?

4.Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın kendisi performanstan özel hastanelere kadar hemen bütün uygulamalarıyla zaten "sağlıktan kâr elde etmek" sistemi yani insan hayatını fırsata dönüştürme sistemi değil midir? Bu tablo Türkiye"yi "idare edenlere" ne kadar yakışmaktadır?

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ