Ayvalık Sağlık Hakkı Meclis toplandı

Ayvalik_GSS_1Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası), Eğitim-Sen ve Balıkesir Tabip Odası’nın girişimi, ilçedeki emek-meslek örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla oluşturulan Ayvalık Sağlık Hakkı Meclisi 12 Şubat Pazar günü toplandı.

Ayvalık Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Genel Sağlık Sigortası konusu ele alındı.

Moderatörlüğünü SES Balıkesir Örgütlenme Sekreteri Birsen Seyhan’ın yaptığı toplantıya konuşmacı olarak TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr.Osman Öztürk ve Eğitim Sen Eğitim Uzmanı Erkan Aydoğanoğlu katıldı.

İlk konuşmacı Eğitim Sen Eğitim Uzmanı Erkan Aydoğanoğlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) olarak getirilen sistemin önümüzdeki süreçte meyvelerini(!) daha fazla vereceğini ve bu sistemin özü itibarıyla sağlığı paralı bir sektör haline dönüştürmeye başladığını vurguladı. Yer yer fıkralarla örnekler veren Aydoğanoğlu, şimdilik buzdağının sadece küçük bir kısmının göründüğünü, önümüzdeki dönemde tüm toplum kesimlerinin en can yakıcı sorununun sağlık sektörü ve sorunları olacağını söyledi.

İkinci konuşmayı yapan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk, Ayvalık Sağlık Hakkı Meclisi’nin oluşturulmasının önemini vurgulayarak, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın esasen sağlıkta özelleştirmeyi hedeflediğini, sağlıkta konsorsiyumlar döneminin başladığını ve büyük kampüs hastanelerle “taşeronlaşmanın“ yaygınlaşacağını belirtti. Dr. Öztürk, sağlık hakkı mücadelesi için bu tür toplantıların her yerde yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti ve 11 mart 2012 günü Ankara’da toplanacak Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi"ne katılım çağrısı yaparak, toplantıyı gerçekleştiren ve katılanlara teşekkürlerini bildirdi.

Daha sonra katılımcıların soru ve katkılarıyla devam eden Ayvalık Sağlık Hakkı Meclisi toplantısına yaklaşık yüz elli kişi katıldı.

Toplantı sürerken, salonda bulunan iki “hükümet komiseri”nin,“burada hükümet aleyhtarı konuşmalar yapılıyor” gerekçesiyle konuşmacılara yapmaya çalıştığı müdahale dinleyicilerin büyük tepkisine yol açınca salonu terk etmek zorunda kaldılar.

Ayvalik-GSS-2

Ayvalik_GSS_2

Ayvalik-GSS-3