Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Yürütme Toplantısı Yapıldı

scsSağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Yürütme Toplantısı 04 Şubat 2012 tarihinde Ankara"da TTB"de gerçekleştirildi. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresini gerçekleştiren çalışma grubu yürütme toplantısında bugüne kadar yürütülen süreci ve kongreyi değerlendirdi.

Yürütme yapılan değerlendirmeler sonucunda 4. Ulusal Kongrenin 2 yıl sonra yapılmasına ve bu ara dönemde çalışma grubu ile ilgili olarak;

  1. Kurumsal yapılanmaya ağırlık verilmesine ve bu yönde teknik alt yapının oluşturulmasına
  2. Haberleşme amaçlı sosyal medya olanaklarının etkin kullanılmasına
  3. Alt çalışma grupların daha aktif, işler hale getirilmesine
  4. Web sayfasının alana özgü sorun ve haberler açısından daha etkin kullanılmasına
  5. Çalışma grubu içerisinde var olan kurumların yanı sıra çalışma grubuna yeni üyelerin katılımı yönünde çaba sarf edilmesine
  6. Sağlık çalışma alanına yönelik yapılan bilimsel çalışmaların derlenerek arşiv oluşturulmasına, yeni çalışmaların teşvik edilmesine
  7. Van da yaşanan deprem sonrasında sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları ve verilen sağlık hizmetinin durumunu ortaya koyan bir çalışma yaparak bunun kamuoyu ile paylaşılmasına
  8. Yürütme kurulunun periyodik olarak 2- 3 ay aralıklarla genel değerlendirme toplantıları yapmasına karar verildi.
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı
Çalışma Grubu
 

scs