Mecburi hizmette cezalı süre Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi

hukuk_yeniAtandığı halde mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere, mecburi hizmeti yapmadıkları sürenin yükümlülük süresine eklenmesine ilişkin yasal düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. İptal Kararı bugünkü (7.2.2012) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Mahkeme kararında, yasal düzenlemedeki bu cezalı süre uygulamasının ülke koşullarından kaynaklanan zorunlu bir durum olmadığı, sadece kişilere yaptırım uygulanması amacının bulunduğu saptaması yapılarak, “söz konusu ilave edilen süreler zarfında tabiplerin ve uzman tabiplerin zorunlu hizmet ile yükümlü kılınmaları, Anayasa’nın 18. maddesinde öngörülen zorla çalıştırma yasağı kapsamına girmektedir. Zorla çalıştırma yasağının ihlal edilmesi ise Anayasa’nın 48. maddesinin güvence altına aldığı çalışma ve sözleşme hürriyetinin özüne açık bir müdahale niteliği taşımakta ve bu hürriyetin ortadan kaldırılması sonucunu doğurmaktadır. Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kurallar Anayasa’nın 18. ve 48. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.” şeklinde değerlendirilmiştir.

Bu durumda, tabiplerin mecburi hizmet süreleri atandıkları yer için belirlenmiş süreler kadardır. Bu sürelerin ceza amacıyla arttırılması mümkün değildir. Halen mecburi hizmet yükümlülüğünün cezalı sürelerini yerine getirenler bakımından mecburi hizmet süresi tamamlanmış sayılacaktır. Bu durumda olan meslektaşlarımızın diploma ve uzmanlık belgeleri, Sağlık Bakanlığı tarafından derhal verilecektir.

Karar metni için tıklayınız