Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na destek sürüyor

ohamzaKocaeli Dilovası’nda yeni sanayi tesisleri kurulmasıyla ilgili planların ve bunların halk sağlığına etkilerinin tartışıldığı bir ortamda önceki araştırma sonuçlarına ilişkin olarak basına bilgi veren Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Onur Hamzaoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile ilgili karar verilmesi beklenen duruşmada hakimin bir gün önce izne ayrılması sebebiyle karar verilemedi.

Akademik özerklik ve ifade özgürlüğünün de sorgulandığı bu davanın 26 Ocak 2012 tarihinde yapılan duruşmasına Dilovası’nda yaşayan vatandaşlar, CHP milletvekilleri İlhan Cihaner, Mehmet Hilal Kaplan, Oğuz Oyan ile bağımsız milletvekili Levent Tüzel, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, çok sayıda akademisyen ile TTB ve tabip odalarından temsilciler katıldı.

Duruşmada, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ve vekilleri Av. Ali Haydar Konca ile Av. Mustafa Güler Dilovası’nda sanayi kirliliğinin insan sağlığı üzerine etkilerinin bilimsel bir araştırmaya konu edildiğini, hava ölçümleri ile anne sütü ve gaita değerlendirmelerinin TÜBİTAK tarafından yapılarak raporlandığını, bu konuda TBMM tarafından Araştırma Komisyonu kurularak rapor düzenlendiğini ve bu raporda Dilovası’nın tıbbi afet bölgesi ilan edilmesinin değerlendirilmesi gerektiğinin ifade edildiği; bütün bu gerçekler karşısında önlem alınması gerekirken bilimsel verileri toplumla paylaşan akademisyenin susturulmaya çalışılmasının hukuka aykırı olduğu belirtilerek sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

Mahkeme hakiminin izne ayrılmış olması ve duruşmaya çıkan hakimin geçici yetkiyle dosyaya bakması sebebiyle dosyanın karar verilmek üzere incelemeye alınmasına; duruşmanın 15 Mart 2012 saat 11.00’e bırakılmasına karar verildi.

Onurumuzu Savunuyoruz Platformu sözcüsü Prof.Dr.Cem Terzi tarafından duruşmadan sonra yapılan açıklamada, halkın sağlığını ilgilendiren önemli bulguların açıklanmasının akademisyenin görevi olduğunu vurgulayarak, her şeyin apaçık ortada olduğu bu davada karar verilmesinin  sürekli ertelenmesine dikkat çekti ve her duruşmada desteklerinin artarak süreceğini söyledi.

Fotoğraflar için...