TTB Toplumsal Barışı Tartışıyor toplantısı yapıldı

toplumsalbaris_sTTB Toplumsal Barışı Tartışıyor toplantısının ikincisi 21 Ocak 2012 Cumartesi günü İstanbul"da gerçekleştirildi. İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu"nda yapılan toplantı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören"in açış konuşmalarıyla başladı.

Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu"nun "Hakikat Arayışı Olarak Barış" ve Cenk Saraçoğlu"nun "Tanıyarak Dışlama" başlıklı sunumlarının ardından, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu"nun kolaylaştırıcılığında tabip odası başkanlarının konuştuğu "Toplumsal Gerginlik ve Hekimlik Ortamı" başlıklı oturuma geçildi.

Kolaylaştırıcılığını Dr. Metin Bakkalcı"nın üstlendiği "Barış Dili ve İnşa Süreci" başlıklı oturum ve Dr. Eriş Bilaloğlu"nun "Barış ve Demokrasi Mücadelesinde Topluma ve Hekimlere Karşı Örgütsel Sorumluluk" başlıklı sunumu ile program son buldu.

Tabip odası başkanları ve hekimlerin konuyla ilgili kişisel tanıklıklarından, duygu ve düşüncelerini paylaşmaya kadar içtenlikli ve katılımlı bir biçimde gerçekleştirilen toplantı, çatışmasız ve barış dolu bir ortam dilekleriyle sona erdi.