Tabip Odaları Çalışanları Toplantısı yapıldı

tocalisanlariTabip Odaları Çalışanları Toplantısı 13 Ocak 2012 Cuma günü Ankara"da TTB"de gerçekleştirildi. Toplantıya 30 tabip odası ve TTB Merkez Konseyi çalışanlarından oluşan 40 kişi katıldı. Toplantıda, tabip odalarında çalışan personelin sorunları ele alındı. 

 

Fotoğraflar için...