21 Aralık GöREV değerlendirmesi

TTB Merkez Konseyi, sağlık çalışanlarınca 21 Aralık 2011 tarihinde tüm Türkiye çapında gerçekleştirilen etkinlikleri bir basın toplantısıyla değerlendirdi.