Sözün bittiği yerdeyiz!

ttbCanımız yanıyor.

İnsanlarının “operasyon kazası” ile öldürülmediği bir ülkedir, yaşamak istediğimiz.

TTB Merkez Konseyi’nden Dr. Osman Öztürk, Dr. Halis Yerlikaya ve Dr. Zülfükar Cebe’nin de içinde olduğu heyet bölgede değerlendirmeler yapmaktadır. Heyetin hazırlayacağı rapor en kısa sürede paylaşılacaktır.

Hepimizin başı sağolsun.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ