Kayseri’de hekimlerle/sağlık çalışanlarıyla buluşma

kayseriTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Kayseri’de hekimlerle/sağlık çalışanlarıyla buluştu.

 

15  Aralık Çarşamba günü Kayseri Tabip Odası, SES ve Türk-Sağlık-Sen Kayseri Şubeleri tarafından ortaklaşa düzenlenen  buluşmaya TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk katıldı.

İlki saat 12.00’de Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktor odasında, ikincisi Kayseri Tabip Odası’nda gerçekleştirilen toplantılara toplam yüz elliye yakın hekim/sağlık çalışanı katıldı.

Açılış konuşmalarını Kayseri Tabip Odası Başkanı Dr. Karamehmet  Yıldız’ın yaptığı her iki toplantı Dr. Osman Öztürk’ün  663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili sunumu ve katılımcıların katkılarıyla sürdürüldü.

Kayseri’deki buluşmada Kocasinan 1 No’lu Toplum Sağlığı Merkezi ve Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan hekimler/sağlık çalışanları da ziyaret edildi.

Fotoğraflar için...