Büyük insanlık, gemide güverte yolcusu, trende üçüncü mevki, şosede yayan...

ttb

TTB Merkez Konseyi, dün ve bugün (15-16 Aralık 2011) TBMM"de görüşülen "Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

 

16.12.2011

BASIN AÇIKLAMASI

Büyük insanlık, gemide güverte yolcusu, trende üçüncü mevki, şosede yayan…

Nazım Hikmet Ran

TBMM’de 15 Aralık 2011 günü ve bugün bir kanun tasarısı komisyonlarda görüşülüyor.

Hükümet “Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”* ile yasama organından bütün toplumun sağlığını yakından ilgilendiren konularda yetki istiyor:

Yeni tedavi yöntemlerinden,

İlaçlardan,

Tedavi edici ürün ve malzemelerden,

Yoksulları yararlandırmamak için yetki istiyor.

Hekime, hastasının ihtiyacına göre değil cebindeki paraya göre tedavi düzenlemesini emretmek için yetki istiyor.

Sağlık sigortası primi ödeyenlere sağlık hizmetleri daha da paralı hale getirilebilsin diye yetki istiyor.

Hastalardan aldığı ilaç için yüzde yirmi katkı payını yeterli görmeyip bir de kutu başına ilaç başına para almak için yetki istiyor.

Aile Hekimliği muayeneleri de paralı olsun diye yetki istiyor

Genel Sağlık Sigortası primi ödeyemeyecek yoksul insanlar SGK ile sözleşmeli üniversite hastanelerine ve özel hastanelere gidemesinler diye yetki istiyor

Ekim ve Kasım ayında Van ilinde yaşanan deprem bölgesinde hastalanan insanlardan, hekim muayenesi ve ilaç bedellerinden katılım payı almaya devam etmek için yetki istiyor.

Kısacası sağlık hizmetleri paralı hale getirilsin, özelleştirilsin, ülke kaynakları yoksullar için değil, zenginler için harcanabilsin diye yetki istiyor.

Şimdi TBMM ‘nin sayın milletvekilleri kime kimin için yetki vereceklerine karar verecekler…

Gözlerimizi kapatıp hep beraber susalım… mı?

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ KONSEYİ

* Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Değişiklikleri Hakkında Bilgi Notu için…