Atıcı'dan Sağlık Bakanı Akdağ'a soru önergesi

aytugaticiCHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından yazılı olarak yanıtlaması istemiyle, 2 Kasım 2011 tarihinde çıkarılan "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 663 sayılı KHK" ile Türk Tabipleri Birliği Yasası"nın 1. maddesinin değiştirilerek "tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak" ibaresinin çıkarılması hakkında soru önergesi verdi. 

Atıcı"nın Sağlık Bakanı tarafından yanıtlanmasını istediği sorular şöyle:  

1- Hekim meslek örgütünün “Tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesi” yönünde çalışma yapmasının sakıncaları nelerdir?

2- Kamu kurumu niteliğinde olan bu meslek örgütünün “Tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesi” yönünde bu güne kadar yaptığı çalışmalar kamu veya herhangi bir kişiye zarar vermiş midir?

3- Tabiplik, kamu ve kişi yararına uygulanmayacaksa ne için uygulanacaktır?

4- Yaptığınız bu değişikliğin, Türk Tabipleri Birliği’nin Bakanlığınızın yaptığı yanlış uygulamalara karşı başlattığı hukuksal mücadele ile bir ilgisi var mıdır?

5- Türk Tabipleri Birliği’ni tamamen kapatmayı düşünüyor musunuz?