Hava kirliliğinin öne çıkan sağlık etkileri

ankaraTürk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası, Ankara"da yaşanmakta olan hava kirliliği nedeniyle, hava kirliliğinin öne çıkan sağlık etkilerine ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptılar. 

16.12.2011

BASIN AÇIKLAMASI

ANKARA’DA YAŞANMAKTA OLAN HAVA KİRLİLİĞİ NEDENİYLE;

HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNE ÇIKAN SAĞLIK ETKİLERİ

"Doğal olarak havada bulunmayan maddelerin ya da normalde zararlı olmayan miktarlarda bulunan maddelerin artmasına bağlı olarak canlıların yaşamını, insanların sağlığını olumsuz etkileyen, fiziksel zararlara yol açan ve ekonomik kayıplara neden olan duruma hava kirlenmesi" denmektedir.

Hava kirliliği öldürür; kişilerin amfizem, astım ve bronşit, kanser gibi hastalıklara yakalanmasını kolaylaştırır; akciğer kanserine yol açabilir. Hava kirliliğine bağlı olarak boğaz tahrişi, göz yaşarması ve baş ağrısı gibi belirtiler sık görülebilir.

Havada bulunan kirletici maddelerden kükürt oksitler akciğer hava keseciklerinin daralmasına yol açar. Azot oksitler ise hava yolu zedelenmelerine yol açan nedenler arasındadır. Akciğer savunma mekanizmasının bozulmasına neden olur. Akciğer ödemi ve hava keseciği iltihabına neden olur. Akciğer örselenmesi ve hastalıklarını önemli nedenleri arasındadır. Hava kirliliğine yol açan etmenlerin bazıları akciğer kanseri nedenidir.

Yapılan bilimsel araştırmalar kapsamında dört önemli etkiden söz edilmektedir:

1. Akciğer nedenli ölümlerde artış

2. Astım nöbetlerinin alevlenmesi

3. Akut solunumsal hastalık

4. Kronik akciğer hastalığı

Hava kirlenmesinin yarattığı stres önemli bir faktördür.

  • Genellikle yaşlı ve kronik akciğer ve kalp hastalığı olan hastalar hava kirliliğinden olumsuz etkilenmektedir.
  • Bu etkilenme akciğerlerde zedelenme sonucu ortaya çıkan hafif belirtilerden, söz konusu kişilerde ölüm oranının artımına kadar değişen etkiler yapabilmektedir.
  • Geçici zedelenmelerden var olan kronik sorunların ağırlığının artmasına kadar değişen bu etkilerin tek bir madde ya da kirletici öge ile açıklanabilmesi mümkün olamamaktadır. Bütün kirletici faktörlerin bir arada birbirine eklenen etkilerine bağlanmaktadır.
  • Hava kirliliği felaketlerinde ölüm genellikle bebeklerde zatürree (pnömoni) ölümleri biçiminde, kronik akciğer ve anfizemi olan yaşlılarda ise kardiyopulmoner sorunlardan olmaktadır.
  • Hava kirliliğine yol açan çeşitli gaz ve parçacıklar orta derecede astımlı kişilerde ve daha yüksek dozlarda ise astımlı olmayan kişilerde hava keseciklerinin daralmasına neden olmaktadır. Kükürt dioksit duyarlı kişilerde astımı ortaya çıkarır. Astımlı kişiler aynı zamanda azot oksitlere ve asit aerosollere özellikle duyarlı görünmektedir.
  • Hava kirliliği nedeniyle astımlı hastaların hastane başvuruları ve ölümler son 40 yıl içinde artmıştır. .
  • Avrupa toplumlarında geniş grupları kapsayan araştırmalarda kükürt dioksit ve parçacık yüksekliğinin arttığı dönemlerde hava yolu tıkanıklıklarının  daha yüksek  oranda görüldüğü belirlenmiştir. Yenidoğanlarda genetik bozukluklar ve kanser artışları, zihinsel gerilik vurgulanmaktadır.
  • Son çalışmalar 2,5 mikrometreden küçük parçacıkların diyabet ve kalp damar hastalıkları nedenli ölümlerle ilişkisi üzerinde durmaktadır. Atherogenezis, ve kalp hızı değişimi üzerinde etkisi olabilmektedir.
  • Hava kirliliği ayrıca görme alanını kısıtlar, doğal görünümü bozar, araba kullanmayı tehlikeli hale getirir.
  • Giyecekleri kirletir, boyaların dökülmesine, metallerin aşınmasına neden olur. Kamu binalarının, yontuların, tarihi binaların zarar görmesine yol açar. Doğal yaşama zarar verir. 
ANKARA TABİP ODASI
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ