Anayasa Mahkemesi zorunlu hizmet süresinin artırılmasını iptal etti

hukuk_yeniAnayasa Mahkemesi, 8 Aralık 2011 tarihinde yaptığı görüşmede 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek Madde 4’ün ikinci fıkrasının dördüncü ve beşinci cümlelerini iptal etti.

12 Aralık günü sayfasında yayınladığı karar ile “Belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlar ile başladıktan sonra ayrılanların görev yapmadıkları gün sayısı Devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilir. Ancak ilave edilen süre, atama yerine göre belirlenen asıl süreden fazla olamaz” cümlelerinin Anayasa"ya aykırı olduğu sonucuna vardı.

Mardin İdare Mahkemesi"nin Anayasa’ya aykırılık itirazı üzerine ilgili fıkrayı görüşen mahkeme, geçmişte de tıp fakültesi, uzmanlık ve yan dal uzmanlığı için ayrı ayrı öngörülen yükümlülük sürelerini bitirmeden bir üst eğitime başlanması halinde kalan sürenin daha sonraki yükümlülük süresine ekleneceğine ilişkin düzenlemeyi iptal etmişti. Ancak devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmeyen hekimlerin diplomalarının alıkonularak hiçbir biçimde hekimlik yapmalarına izin vermeyen düzenleme ile devlet hizmeti yükümlülüğünün özüne ilişkin iptal istemlerini ise anayasaya aykırı bulmamıştı.

İptal edilen düzenlemeler nedeniyle devlet hizmeti yükümlülük süresi uzatılan hekimler eklenen yükümlülük sürelerinin kaldırılmasını Sağlık Bakanlığı"ndan talep edebilirler.