İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi tamamlandı

iscisagligi_kongreTTB, DİSK, KESK ve TMMOB tarafından “Esnekleşme ve İşçi Sağlığı” temasıyla düzenlenen İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2-3-4 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede, küresel kapitalizmin emeğin sağlıklı olma hakkını gasp ettiği bir ortamda, emekçilerin örgütlenmesinin ve ortak mücadelesinin önemine vurgu yapıldı. Kongreyi üç gün boyunca yaklaşık 750 kişi izledi.

Kongre, 2 Aralık 2011 Cuma sabahı, sırasıyla Düzenleme Kurulu adına Dr. Sedat Abbasoğlu, Kongre Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, DİSK Genel Başkan Vekili Tayfun Görgün, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu’nun açış konuşmalarıyla başladı.

Ortak mücadele vurgusu

Dr. Sedat Abbasoğlu, işçi sağlığı ve güvenliği alanında “parçalı bir mücadele” yürütüldüğüne dikkat çekerek, kongrenin bu alandaki tüm güçleri bir araya getirmeyi amaçladığını söyledi. Yerellerde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisleri aracılığıyla işçi sağlığı ve güvenliği mücadelesinin sürekliliğinin sağlanabileceğini belirten Abbasoğlu, bu anlamda 4 Aralık’ın bir başlangıç olacağını kaydetti.

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, konuşmasına “barış çağrısı” ile başladı. Kongrenin sınıf bileşenlerini birleştirme sorumluluğu taşıdığını ifade eden Hamzaoğlu, “Yaşayabilmek için emek gücünü satanlar olarak birlikte mücadeleyi güçlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye’nin iş kazalarında dünya üçüncüsü, Avrupa birincisi olduğunu anımsatan Tayfun Görgün ise, iş kazası ve meslek hastalıklarının tamamının önlenebilir olduğuna dikkat çekerek, “Biz bu yüzden ‘iş cinayetleri ve kar hastalıkları’ diyoruz” dedi. Görgün de ortak mücadelenin önemine vurgu yaptı.

İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gereken önlemlerin alınmadığını belirten Lami Özgen de, bu yüzden emekçilerin sağlığının zedelendiğini vurguladı. Özgen, emekçilerin sağlığı için bu kongrede alınan kararların yaşama geçirilmesi gerektiğini ve bu kararlar doğrultusunda yeni politikalar üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Mehmet Soğancı, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda “önce insan” anlayışının dışındaki her türlü düzenlemenin yanlış olduğunu söyledi.

Dr. Eriş Bilaloğlu da, işçi sağlığı kavramının yalnızca çalışılan  süreyle sınırlı olmadığını, aslında işçinin yaşadığı konuttan beslenmesine kadar geniş bir alanı ifade ettiğini ve 24 saatle sınırlı olmayan bir dünya özleminin mücadelesi olduğunu belirtti. İşçi sağlığı alanındaki mücadelenin kongreyi düzenleyen 4 örgütle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Bilaloğlu, düzenleyici örgütlerin kongrede ortaya çıkan bilgiyi, umudu ve emeği herkese taşımakla sorumlu olduğunu kaydetti.

Taşeronlaşma ve işçi sağlığı

Kongrenin açılışından sonra gerçekleştirilen ilk panelde "Taşeronlaşmanın İşçi Sağlığına Etkileri ve Taşeronlaşmanın Önüne Nasıl Geçeriz" konusu ele alındı. DİSK Genel Başkan Vekili Tayfun Görgün‘ün başkanlığını yaptığı oturumda; Çalışma ve Toplum Dergisi Yayın Yönetmeni Murat Özveri, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü‘nden Prof. Dr. Kayıhan Pala, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi H. Can Doğan, Limter-İş Genel Başkanı Kamber Saygılı ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmacı olarak yer aldılar.

Kongrenin ilk gün öğleden sonraki oturumunda ise “Güvencesizler-Geleceksizlik ve Sağlık” başlığı tartışıldı. KESK Genel Başkanı Lami Özgen‘in yönettiği oturumda Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü‘nden Aziz Çelik, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü‘nden Alpaslan Türkkan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi‘nden Gökhan Atılgan sunum yaptılar. Ayrıca Tuzla tersane işçileri, Kot kumlama İşçileriyle Dayanışma Komitesi, Atık Kağıt İşçileri Komitesi, Ev İşçileri Dayanışma Sendikası ve Mevsimlik Tarım İşçileri Sendika Girişimi de “Güvencesizler için örgütlenme olanakları” konusunda deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

İşçinin bilme hakkı

Kongrenin ikinci günü serbest bildiri sunumlarının ardından, "İşçinin Bilme Hakkı ve Sağlıklı Emek" konulu oturumla başladı. Oturumda, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nden Fuat Ercan, TTB MSG Dergisi Editörleri Celal Emiroğlu, Levent Koşar, MMO Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin, Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik Meslek Yüksekokulu‘ndan Özlem Özkan, DİSK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sorumlusu Tevfik Güneş, Fizik Mühendisleri Odası‘ndan Haluk Orhun sonum yaptılar.

Öğleden sonraki oturumda ise “Çalışma Yaşamında Kadın” konusu ele alındı. TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Berna Vatan‘ın başkanlığını yaptığı oturumda; 19 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nden Melda Yaman Öztürk, Ankara Üniversitesi SBF Çalışma Ekonomisi Bölümünden Gülay Toksöz, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi‘nden Gamze Yücesan Özdemir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü‘nden Meltem Çiçeklioğlu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‘nden Handan Çağlayan, SES Yönetim Kurulu Üyesi Bedriye Yorgun ve DİSK‘ten Zeynep Ekin Çağlar konuşmacı olarak yer aldılar. Ayrıca "Çalışma Yaşamında Direnen Kadınlar" başlıklı forumda Dev Sağlık-İş‘ten Güllü Hanoğlu, Tek Gıda-İş‘ten Songül Aydın ve KESK Genel Meclisi Üyesi Meryem Çağ deneyimlerini anlattılar.

Hegemonya ve karşı hegemonya mücadelesi

Kongrenin ilk iki günü devam eden "İşçi Sağlığı Model Tartışması" ve "İş Güvenliği Model Tartışması" başlıklı grup çalışmalarının sunumu ise 4 Aralık Pazar günü sabah oturumunda tartışıldı. Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu‘nun başkanlığını yaptığı "Hegemonya ve Karşı Hegemonya Mücadelesi; Gönüllülükten İtiraz Hakkına..." başlıklı panel ise kongrenin son oturumu oldu. Bu oturumda; Gazeteci-Yazar Aydın Çubukçu, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü‘nden Mehmet Zincir ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi‘nden Gaye Yılmaz konuşmacı olarak yer aldılar.

Üç gün süren kongre kapsamında çeşitli film gösterimleri ve müzik dinletileri de gerçekleştirildi.

 iscisagligi_kongre