GöREV etkinliği nedeniyle verilen soruşturma izni kararı kaldırıldı

ttbHatırlanacağı gibi “herkese sağlık, güvenli gelecek, sağlıkta özelleştirmeye karşı iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık, her türlü katkı-katılım paylarının kaldırılması” taleplerini duyurabilmek, sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunları ve sağlık hakkına erişimin önündeki engelleri toplumla paylaşabilmek ve sorunlarının çözümü konusunda etkide bulunabilmek amacıyla, ülke genelinde 19-20 Nisan’da gerçekleştirilen GöREV etkinliğine katıldıkları gerekçesiyle, Ağrı’da görev yapan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya ile Ağrı Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Heval Bozdağ’ın da aralarında bulunduğu 5 hekim hakkında soruşturma başlatılmış ve Ağrı Valiliği tarafından haklarında soruşturma izni verilmişti.

Bu karara karşı TTB Hukuk Bürosu’nun verdiği destekle yapılan itiraz üzerine Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından, soruşturma yapılmasını gerektirecek yeterli kanıt bulunmadığı gerekçesiyle Ağrı Valiliği’nin kararının bozulmasına ve soruşturma izni verilmemesine karar verildi.