İzmir'de hekimlerle buluşma

izmir“663 Sayılı KHK ve Türkiye Sağlık Ortamına Etkileri” konulu panel, 6 Aralık 2011 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi’nde gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa’nın yönettiği panele, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ve TTB Tıp Fakülteleri Meclisi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, konuşmacı olarak katıldılar.

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın “663 Sayılı KHK"nın Sağlık Ortamına Etkileri ve TTB Etkinlik Programı”nı anlattığı panelde, Prof. Dr. Raşit Tükel de, “663 Sayılı KHK"nin Üniversite Hastanelerine Yansımaları”nı değerlendirdi.

Paneli, Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksek Öğretim Okulu’ndan öğretim üyeleri, asistanlar, öğrenciler, hastane çalışanlarının yanı sıra sendika temsilcilerinin de aralarında olduğu 300 kişi izledi.